Príprava na Testovanie 5 z matematiky pre ZŠ eBook

Fatimma.cz Príprava na Testovanie 5 z matematiky pre ZŠ Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Príprava na Testovanie 5 z matematiky pre ZŠ! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Príprava na Testovanie 5 z matematiky pre ZŠ a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2015

NÁZEV SOUBORU: Príprava na Testovanie 5 z matematiky pre ZŠ.pdf

VELIKOST SOUBORU: 3,78 MB

ISBN: 9788081203992

POPIS
Piataci majú len 2 mesiace na zopakovanie celého učiva 1. stupňa. Tento veľmi krátky čas sme mali na zreteli pri vytváraní pracovného zošita, ktorý im pomôže s prípravou, či už doma, alebo v škole.Na 40 stranách sa žiaci stretnú s otvorenými úlohami, ale aj s úlohami s výberom odpovede. Úlohy sú rôznorodé, logicky usporiadané od najľahšej po najťažšiu a veľmi nenásilne spojené s riešením situácií z bežného života, ako cestovanie autobusom alebo hospodárenie s vreckovým. Slovné úlohy umožňujú rozvíjať aj medzipredmetové vzťahy.Na záver každej kapitoly sa žiaci môžu otestovať a tým získať spätnú väzbu o zvládnutí učiva. Testy sú koncipované rovnakou formou ako reálne testy, ktoré budú žiaci riešiť pri celoštátnom Testovaní 5.Postavička krtka sprevádza žiakov a radí im pri riešení úloh alebo vysvetľuje teóriu v danom celku. V téme stavby z kociek si žiaci otestujú aj priestorové videnie a orientáciu.V súlade s platným ŠVP a odporúča ho MŠVVaŠ SRUčitelia môžu využiť pracovný zošit okrem samotnej prípravy na Testovanie 5aj na zistenie úrovne vedomostí a zručností žiakov pri nástupe na druhý stupeň ZŠ.Pracovný zošit je rozdelený na tri základné časti (vychádzame zo ŠVP ISCED 1):Čísla, vzťahy, premenné a počtové výkony s číslamiGeometria a meraniePostupnosti, kombinatorika, štatistika a logikaKompletnú prípravu žiaka dopĺňa pracovný zošit Príprava na Testovanie 5 zo slovenského jazyka a literatúry.
STÁHNOUT ČÍST
2017/2018 | Nucem
Matematika 5 - Učebnica pre 5. ročník ZŠ. Známi autori, známy obsah pracovných zošitov (pre dtým pod názvom Pomocník z matematiky) doplnený o nové učebnice.Učebnice spolu s pracovnými zošitmi sú spracované podľa inovovaného ŠVP platného od septembra 2015 a dlhodobo a systematicky pripravujú žiakov na Testovanie 9. Tieto texty podporujú riad...
Testovanie 5 z matematiky | Sleviste.cz
Testovanie 5-Testy z matematiky pre 5.ročník ZŠ. Po úspešnej edícii pracovných zošitov Testovanie 9 prinášame aj pre žiakov 5. ročníka ZŠ pracovný zošit Testovanie 5 z matematiky. Pripravujte vašich žiakov na Testovanie 5. Postupná a systematická pr...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY