Úvod do obchodního práva eBook

Fatimma.cz Úvod do obchodního práva Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Úvod do obchodního práva! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Úvod do obchodního práva a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2007

NÁZEV SOUBORU: Úvod do obchodního práva.pdf

VELIKOST SOUBORU: 5,67 MB

ISBN: 8087071359

POPIS
Čtenáři se dostává do rukou novelizované a rozšířené vydání prvních knižních titulů, vydaných původně samostatně pod názvy „Základy obchodního práva“ a „Základy obchodního práva obligačního“. Publikace si klade za cíl pomoci čtenářům seznámit se s vývojem obchodního práva, se základní obchodně právní terminologií, s právní úpravou postavení podniku v obchodně právních vztazích v tržním podnikatelském prostředí, s akcentem na právní úpravu obchodních společností.
STÁHNOUT ČÍST
1) Úvod do studia obchodního práva (pojem, předmět ...
Úvod do studia občanského práva Kniha představuje přehlednou základní studijní pomůcku ke studiu občanského práva a zaměřuje se na jeho základní instituty. Může být využita i ve výuce dalších předmětů zabývajících se rodinným právem či základy obchodního práva.
Úvod do problematiky směnečného práva | vzory.cz
Rejstříkový spis totiž obsahuje veškeré listiny týkající se příslušné právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, které má rejstříkový soud k dispozici a na jejichž základě např. povolil zápis právnické osoby do obchodního rejstříku, i když se tyto dokumenty do sbírky listin jako takové nezakládají.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY