Požární bezpečnost domu eBook

Fatimma.cz Požární bezpečnost domu Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Požární bezpečnost domu! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Požární bezpečnost domu a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2008

NÁZEV SOUBORU: Požární bezpečnost domu.pdf

VELIKOST SOUBORU: 5,58 MB

ISBN: 8073661281

POPIS
Kniha čtenáře seznámí s problematikou požární ochrany obytných budov. V první řadě jsou zde uvedeny základní požadavky protipožární ochrany. Čtenář například najde informace o požárně technických vlastnostech stavebních hmot a konstrukcí, o minimálním stupni hořlavosti použitých materiálů, o prostupech elektrických rozvodů a požárním riziku objektu. Další část knihy se věnuje problematice odstupu a odstupových vzdáleností, příjezdům a přístupům k domu, ale také únikovým cestám a požárním úsekům. Nechybí ani pojednání o hasicích přístrojích (typech a jejich použití). Autorka píše také o tom, jak zvýšit protipožární odolnost domku, který protipožárním požadavkům nevyhovuje.V knize dále najdete:• požární bezpečnost technických zařízení budov• jak zajistit protipožární zásah (příjezdy, přístupy, hasicí přístroje)• pojištění proti požárům• požárně ochranné materiály
STÁHNOUT ČÍST
Zajištění požární bezpečnosti bytových domů - TZB-info
Bezpečnost; Ceny energií ... nebo požární nádrž ve vzdálenosti 600 m objektu rodinného domu, velikost požární nádrže musí být minimálně 14 m3 vody, doba akumulace 36 hodin, • nebo musí být zřízen podzemní/nadzemní hydrant ve vzdálenosti 200m od objektu, napojený na vodovodní řád, potrubí DN80, Q = 4 až 7,5 l.s-1
Hydrant/požární nádrž v rodinném domě - Diskuze TZB-info
autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb a požární bezpečnosti staveb ČKAIT 0010853 specialistka na požární bezpečnost staveb email: [email protected] tel.: 604 890 658 Ing. Jitka Hrůzová specialistka na požární bezpečnost staveb email: [email protected] tel.: 730 545 320 Napište nám!
SOUVISEJÍCÍ KNIHY