Podnikové procesy eBook

Fatimma.cz Podnikové procesy Image

INFORMACE

Hledáte knihu Podnikové procesy? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2007 a autorem je Václav Řepa? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2007

NÁZEV SOUBORU: Podnikové procesy.pdf

VELIKOST SOUBORU: 10,89 MB

ISBN: 8024722528

POPIS
Nové, aktualizované a rozšířené vydání moderní publikace pro firemní manažery, studenty, IT manažery a vývojáře IS se komplexně zabývá podnikovými procesy a jejich funkcí v řízení podniku, zejména ve vztahu k informačnímu systému firmy. V druhém vydání knihy naleznete nové obrázky převedené do notace BPMN, která se v mezidobí stala dominantním standardem pro modelování podnikových procesů, zohlednění této změny v textu, zpodrobnění metodiky modelování podnikových procesů, doplněnou kapitolu o analýze procesů v souvislosti s vývojem informačního systému organizace, aktualizaci nástrojů pro modelování podnikových procesů a další aktuální poznatky. Autor z katedry informačních technologií VŠE v Praze v publikaci shrnuje důležité aspekty podnikových procesů - jejich význam pro reengineering podniku, vztah k ostatním aspektům řízení podniku (organizace, podniková kultura, řízení lidských zdrojů a podnikových znalostí), modelování procesů jako nástroj řízení podniku prostřednictvím nástrojů IS/ICT. Mapuje stávající postupy v oblasti modelování a řízení procesů a kriticky je hodnotí. Kniha nastiňuje obecnou metodiku pro modelování a analýzu podnikových procesů a její vazby na ostatní oblasti řízení, zejména na informační systém podniku. Součástí je také aktualizovaná případová studie použití metodiky modelování a analýzy podnikových procesů.
STÁHNOUT ČÍST
Podnikové procesy - Václav Řepa | KOSMAS.cz - vaše ...
Podnikové procesy se staly základem pro nově propagované procesní řízení (Business Process Management), které řada autorit popisovala jako změnu nutnou k dosažení vyšší konkurenceschopnosti a k tomu, aby podnik v nových podmínkách světového trhu obstál.
Podnikové procesy Procesní řízení a modelování | Knihy.ABZ.cz
2.Procesy zaměřené na interního zákazníka - jedná se o procesy zajišťující realizaci produktu (zásobování, výzkum, vývoj apod.) Samozřejmě existuje mnoho dalších typů a druhů procesů, které si autoři a podniky definují dle jejich potřeb a zaměření.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY