Krajina Hudba a jej obyvatelia II. eBook

Fatimma.cz Krajina Hudba a jej obyvatelia II. Image

INFORMACE

Hledáte knihu Krajina Hudba a jej obyvatelia II.? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2017 a autorem je Gabriela Badinová? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2017

NÁZEV SOUBORU: Krajina Hudba a jej obyvatelia II..pdf

VELIKOST SOUBORU: 8,27 MB

ISBN: 9788089875054

POPIS
Tvorivá kniha hudobnej náuky Krajina Hudba a jej obyvatelia II. je určená pre 6 až 8-ročné deti, navštevujúce 2. ročník prípravného štúdia na ZUŠ, alebo aj 1. ročník 1B časti.Kniha nadväzuje na prvý diel Krajina Hudba a jej obyvatelia a tvorí ju 33 ucelených lekcií – hodín hudobnej náuky. Lekcie sú postavené tak, aby každá predstavovala pre dieťa aj pre učiteľa plnohodnotnú vyučovaciu hodinu s opakujúcim sa sledom cvičení zo 6 oblastí: 1. intonačné cvičenie, 2. sluchové cvičenie, 3. nová látka, 4. rytmické úlohy, 5. čítanie nôt, 6. hra.Každé cvičenie má hravú formu, alebo je ilustrované v obrázkovej podobe. Kniha využíva vymaľovávanie nôt tak, ako ho uviedol 1. diel Krajiny Hudby. Obsahuje rozprávky, piesne aj básne súvisiace s preberanou novou látkou. Prináša aj námet na počúvanie hudby v spojitosti s predstavovaním dychových nástrojov. Každá úloha, hra a cvičenie má krátke vysvetľujúce pokyny.Na začiatku knihy sú umiestnené metodické pokyny pre učiteľa a v závere je notová príloha piesní, ktoré sú zoradené abecedne a majú akordické značky pre sprievodnú hru.Rozsah učiva je v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre prípravné štúdium typu A s presahom do 1. roč. 1B. časti, môžete teda s knihou pracovať vyše roka.Kniha je odporučená Ministerstvom školstva SR a má pridelenú odporúčaciu doložku.
STÁHNOUT ČÍST
Kniha Krajina Hudba a jej obyvatelia II. | Moja-Kniha.sk
Tvorivá kniha hudobnej náuky Krajina Hudba a jej obyvatelia II. je určená pre 6 až 8-ročné deti, navštevujúce 2. ročník prípravného štúdia na ZUŠ, alebo aj 1. ročník 1B časti. Kniha nadväzuje na prvý diel Krajina Hudba a jej obyvatelia a tvorí ju 33 ucelených lekcií - hodín hudobnej náuky.
Autor - Badinová - Gabriela Badinová | Knihy.ABZ.cz
Názov: Krajina Hudba a jej obyvatelia I. diel ISBN: 978-80-971397--4 Plnofarebná tvorivá, rozprávková kniha určená pre vyučovanie hudobnej náuky v prípravných ročníkoch základných umeleckých škôl, alebo pre vedenie hudobnej výchovy v materských školách.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY