Správní právo: Zvláštní část eBook

Fatimma.cz Správní právo: Zvláštní část Image

INFORMACE

Správní právo: Zvláštní část je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Vladimír Sládeček. Přečtěte si s námi knihu Správní právo: Zvláštní část na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2014

NÁZEV SOUBORU: Správní právo: Zvláštní část.pdf

VELIKOST SOUBORU: 3,51 MB

ISBN: 9788087576489

POPIS
Učebnice seznamuje s právní úpravou vybraných resortů a subresortů veřejné správy – s vnitřní správou, správou školství, stavební správou, správou kultury, zdravotnictví, policie a nově i správou hornictví a geologie a právní úpravou obrany státu.Text je zaměřen zejména na českou platnou právní úpravu vybraných oblastí, která je však uvedena v kontextu historického vývoje a také v souvislostech ústavních, mezinárodněprávních a evropských. Nedílnou součástí výkladu je relevantní judikatura. Kniha tak čtenářům poskytuje komplexní pohled na danou problematiku.Každá kapitola obsahuje vymezení pramenů právní úpravy, vysvětlení základních pojmů a institutů a vymezení organizace výkonu veřejné správy v dané oblasti. Publikace se zaměřuje především na ty oblasti veřejné správy, v nichž jsou občané a právnické osoby nejvíce v kontaktu se správními orgány.Ve druhém vydání jsou reflektovány změny v právní úpravě a nová judikatura správních soudů. Učebnice je určena zejména studentům práva či veřejné správy, užitečná však může být i pro správní praxi.
STÁHNOUT ČÍST
Správní právo Zvláštní část - Pouperová Olga, Sládeček ...
1.Správní právo a veřejná správa2 (charakteristika SP v systému práva, předmět SP, pozitivní a negativní vymezení veřejné správy, subsystémy veřejné správy, legalita veřejné správy).2. ... Část III. - zvláštní ustanovení o správním řízení ...
Správní právo. Zvláštní část | Odborná literatura a ...
Správní právo je odvětví veřejného práva.Jeho funkcí je regulovat společenské vztahy, které vznikají ve sféře a při výkonu veřejné správy, přičemž pod pojmem veřejná správa bychom měli rozumět správu věcí veřejných ve veřejném zájmu.. Dále upravuje působnost výkonné moci ve státě, činnost státu a veřejnoprávních korporací.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY