Farebné struny eBook

Fatimma.cz Farebné struny Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Farebné struny! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Farebné struny a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2018

NÁZEV SOUBORU: Farebné struny.pdf

VELIKOST SOUBORU: 10,85 MB

ISBN: 9788081411731

POPIS
Farebné vyznačenie strún na husliach, Farebné vyznačenie hmatov na husliach, Farebné zadelenie sláčika, Zapísané tempo pri každej piesni, Texty uvedených piesní , Jednoduchý akordický sprievod k melódiám piesní a Obrázky na vymaľovanie (na uvoľnenie svalov rúk počas cvičenia na husliach) majú pozitívny vplyv na začínajúcich huslistov, pretože im spôsobujú radosť pri hraní známych melódií a podporujú v rýchlom osvojení si základných technických zručností v hre na husliach.Popis:pre začiatočníkov na huslePopis Video Recenzie (0)PopisSpread the loveMetodická príručka FAREBNÉ STRUNY je štruktúrovaná do dvoch častí.V prvej časti graficky znázorňuje elementárne pojmy a v druhej časti aplikuje osvojené základné technické zručnosti, ktoré žiak nadobudol prípravou k hre na nástroji, pri interpretácii slovenských ľudových piesní. Druhá časť obsahuje pätnásť obľúbených melódií a jednu hudobnú hádanku predškolského a mladšieho školského veku, ktoré sú zapísané v jednoduchej notovej úprave.Hmaty na husliach sú v metodickej príručke zapísané číslami. To znamená, že hranie melódií na husliach si žiak prípravného štúdia ZUŠ aj samouk začiatočník osvojí podľa farebného zápisu čísel, ktorý je prepojený aj s notovým zápisom.Zadelenie sláčika: Každá zapísaná melódia v metodickej príručke má svoj rytmus. Ťah sláčika po strunách huslí podľa dĺžky nôt rytmus je zaznačený grafickým zadelením sláčika. Každá časť sláčika je vyznačená špecifickou farbou, ktorá určuje miesto kde sa má konkrétny hmat piesne zahrať. Spôsob správneho zadelenia sláčika je graficky znázornený pri každej piesni.Pri každej piesni je zapísané tempo (rýchlosť), v ktorom sa môže interpretovať.Texty uvedených piesní v metodickej príručke sú obohatené o jednoduchý akordický sprievod. Melódie piesní môžu sprevádzať rôzne harmonické nástroje, napríklad klavír, gitara, akordeónMetodická príručka obsahuje aj niekoľko obrázkov na vymaľovanie, ktoré tiež pozitívne vplýva na uvoľnenie svalov ľavej aj pravej ruky huslistu/huslistky začiatočníka, popri cvičení na husliach.
STÁHNOUT ČÍST
Farebné struny - Koledy od 11,51 € - Heureka.sk
Metodická príručka FAREBNÉ STRUNY je štruktúrovaná do dvoch častí. V prvej časti graficky znázorňuje základné pojmy, v druhej časti nabáda osvojiť si a precvičovať základné technické zručnosti hraním piesní na husliach. Prvé piesne sa nehrajú pria- mo z nôt, ale pomocou farebne vyznačených strún a farebného ...
Farebné 9-42 DR Strings 9 Neon Multi-Color Neónové Struny ...
Farebné struny - Stanislava Maráková . Farebné vyznačenie strún na husliach, Farebné vyznačenie hmatov na husliach, Farebné zadelenie sláčika, Zapísané tempo pri každej piesni, Texty uvedených piesní , Jednoduchý akordický sprievod k melódiám piesní a Obrázky na vymaľovanie (na uvoľnenie svalov rúk počas cvičenia na husliach) majú pozitívny vplyv na začínajúcich ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY