Podnikové financie eBook

Fatimma.cz Podnikové financie Image

INFORMACE

Hledáte knihu Podnikové financie? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2015 a autorem je Anna Jacková? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2015

NÁZEV SOUBORU: Podnikové financie.pdf

VELIKOST SOUBORU: 3,59 MB

ISBN: 9788055410067

POPIS
Druhé, prepracované a doplnené vydanie vysokoškolskej učebnice zrozumiteľnou a prehľadnou formou podáva študentom a širokej odbornej verejnosti základnú orientáciu v zložitom svete podnikových financií. Je výsledkom práce vedecky, publikačne a pedagogicky skúsených autoriek, pôsobiacich na Katedre makro a mikroekonomiky Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline.Čitateľ štúdiom jednotlivých kapitol nadobúda prehľad o vecnej a finančnej charakteristike ekonomických procesov v podniku, základných kategóriách podnikových financií, majetkovej a finančnej štruktúre podniku, finančnom trhu a spôsoboch jeho regulácie. Oboznámi sa s podstatou získavania vlastných a cudzích zdrojov financovania a ich investovaním do dlhodobého hmotného a finančného majetku a obežného majetku. Okrem toho prenikne do problematiky finančnej politiky a finančného riadenia podniku. Podnikovéfinancie sú charakteristické vysokými stupňom náročnosti osvojenia si teoretického pojmového aparátu, ale aj metód na ich číselnú kvalifikáciu. Softvérové nástroje na podporu finančného hospodárenia podniku uvedené v poslednej kapitole uľahčujúcich použitie.Pre lepšie pochopenie problematiky sú niektoré časti publikácie doplnené riešenými príkladmi a anglickým prekladom základných pojmov.
STÁHNOUT ČÍST
Finance - Wikipedie
Nabídka zaměstnání, ekonomika a podnikové finance , nová práce - seznam volných pracovních míst - odkazy na úřady práce.
Podnikové financie / Predmet / Zadania-seminarky.sk
- Podnikové financie sú základom všetkých financií štátu a predstavujú tú časť finančných zdrojov ekonomiky, ktorú reálny sektor produkuje za účelom plnenia základných cieľov podnikateľskej činnosti. - Podnikové financie sú ekonomickou kategóriou a ich osobitné postavenie sa odvíja zo sféry ich pôsobe...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY