První pomoc eBook

Fatimma.cz První pomoc Image

INFORMACE

Hledáte knihu První pomoc? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2013 a autorem je Jan Lejsek? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2013

NÁZEV SOUBORU: První pomoc.pdf

VELIKOST SOUBORU: 10,45 MB

ISBN: 9788024620909

POPIS
Publikaci je možné chápat nejen jako učebnici - příručku laické první pomoci, ale i jako výchozí text poskytující základní orientaci v problematice urgentní medicíny od laické první pomoci po navazující profesionální pomoc. Je určena nejen studujícím lékařských fakult, kteří přicházejí v rámci předmětu první pomoc do prvního kontaktu s klinickou medicínou akutních stavů, ale i široké laické veřejnosti.Vedle vlastních postupů první předlékařské pomoci jsou texty srozumitelně doplněny o anatomické, fyziologické a patofyziologické základy uvozující problematiku jednotlivých kapitol. Závěrem jednotlivých kapitol je v nástinu uvedena navazující odborná neodkladná péče.Druhé vydání předkládané publikace zachovává stejnou strukturu jako předchozí vydání (2009). Kniha je členěna do 31 kapitol, které se zabývají nejčastěji se vyskytujícími situacemi vyžadujícími poskytnutí první pomoci laiky - svědky události. V úvodu je vedle legislativního rámce souvisejícího s poskytováním první pomoci nastíněna i společná platforma správného a bezpečného poskytování předlékařské první pomoci. Dále jsou přehledně uvedeny situace bezprostředního ohrožení života, úrazové i neúrazové stavy vyžadující poskytnutí prvních léčebných opatření svědky události. Samostatná kapitola je věnována problematice akutních stavů v dětském věku. V závěru je čtenářům předložena kapitola týkající se zdravotnické záchranné služby jako navazujícího článku na laickou pomoc, problematika mimořádných událostí s hromadným postižením zdraví a komentovaný přehled doporučeného vybavení pro laickou první pomoc. V novém vydání jsou zapracována aktuální doporučení Evropské resuscitační rady z října 2010 pro neodkladnou resuscitaci i legislativní změny, které přinesl zákon o zdravotnické záchranné službě, jenž vstoupil v platnost v dubnu 2012. Nové vydání je dále rozšířeno o rejstřík.
STÁHNOUT ČÍST
Zásady první pomoci - Vitalia.cz
První pomocí nazýváme soubor jednoduchých úkonů a opatření, používaných pro ochranu zdraví a záchranu života při náhlém ohrožení nebo postižení zdraví člověka. Poskytnout první pomoc je povinen každý občan starší 18 let, pokud tím zároveň neohrožuje svoje zdraví či život.
První pomoc | Zásady první pomoci
První pomoc (PP) je definována jako soubor jednoduchých úkonů a opatření, která při náhlém ohrožení života nebo postižení zdraví člověka omezují rozsah a důsledky tohoto ohrožení či postižení. Poskytnout první pomoc je v rámci svých schopností a sil ze zákona povinen každý občan České republiky, pokud tím neohrozí svoje zdraví či život.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY