Právo obchodních korporací eBook

Fatimma.cz Právo obchodních korporací Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Právo obchodních korporací! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Právo obchodních korporací a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2015

NÁZEV SOUBORU: Právo obchodních korporací.pdf

VELIKOST SOUBORU: 6,95 MB

ISBN: 9788074787355

POPIS
Učebnice podává výklad práva obchodních korporací po rekodifikaci českého soukromého práva.Pojednává o jednotlivých formách obchodních korporací upravených zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, a v obecném základu i zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.Zaměřuje se též na nadnárodní formy obchodních korporací upravené evropskými předpisy a nastiňuje i postavení a funkci některých obchodních korporací, které jsou subjekty kolektivního investování či osobami působícími na kapitálovém trhu.Pojednává též o postavení dalších obchodních korporací se zvláštním právním režimem, zejména bank.
STÁHNOUT ČÍST
Právo obchodních korporací od 598 Kč - Heureka.cz
Správa obchodních korporací. Správou obchodních korporací (tzv. corporate governance) se rozumí především systém rozložení práv a povinností mezi jednotlivými stranami zainteresovanými v obchodní korporaci - zejména mezi společníky (resp. akcionáři), statutárními orgány, výkonným managementem, věřiteli apod.
Úprava stanov bytového družstva podle § 772 odst. 2 a 5 ZOK
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila na začátku listopadu novelizaci zákona o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK"). Návrh rozsáhlé novely počítá s její účinností od 1. 1. 2021. Jaké hlavní změny novela přináší v oblasti obecných ustanovení a nejde o změny přijaté „minutu po dvanácté?"
SOUVISEJÍCÍ KNIHY