Maximální křesťanství eBook

Fatimma.cz Maximální křesťanství Image

INFORMACE

Hledáte knihu Maximální křesťanství? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2012 a autorem je Vojtěch Novotný? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2012

NÁZEV SOUBORU: Maximální křesťanství.pdf

VELIKOST SOUBORU: 1,47 MB

ISBN: 9788024620473

POPIS
Monografie je věnována neobyčejné osobnosti Adolfa Kajpra SJ (1902 - 1959), muže, jehož mezi věřícími katolické církve provází pověst světce a mučedníka. Představuje jeho životní osudy i jeho bibliografii a předkládá svědectví pamětníků o této mimořádné postavě českých církevních dějin. Podrobněji se zastavuje u listu Katolík. Konstatuje, že vznikl za první republiky jako list Katolické akce a za války byl zastaven. Objasňuje, že byl r. 1945 obnoven, ovšem jenom proto, že jeho vydavatel nabídl své prostředky podstatně novému projektu, jehož nositelem se stal Adolf Kajpr. Vysvětluje, jak to bylo s periodicitou, nákladem, redakcí, autory a rubrikami. Představuje program a metodu, které mu Kajpr spolu se svými spolupracovníky vytkl. Konkrétní výsledky jejich snažení podchycuje bibliografie periodika, jež sleduje jak obsah jednotlivých čísel, tak i jednotlivé autory. Zvláštní pozornost je potom věnována tomu, jak Kajpr rozuměl vztahu mezi křesťanstvím a společností. Všímá si, že jeho uvažování o společnosti mělo východiska v christocentrickém pojetí lidské existence a že jeho druhým, zkušenostně ověřeným pilířem byla kritika atheistického humanismu všeho druhu, zejména ovšem - jak doba velela - komunistického. Kajpr přitom ve svém sociálním smýšlení dospěl až k otevřeným sympatiím k tomu, co lze v jeho stopách nazvat křesťanský socialismus. Z těchto premis pak lze porozumět tomu, jak má podle něho katolík rozumět společnosti, resp. státu, a jaké jsou konstitutivní prvky křesťanského vztahu k politice.Autor Vojtěch Novotný (1971) působí jako docent dogmatické teologie na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
STÁHNOUT ČÍST
Maximální křesťanství. Adolf Kajpr SJ a list Katolík ...
Maximální křesťanství. Adolf Kajpr SJ a list Katolík. Vojtěch Novotný ...
Odpuštění hříchů... / nevěřit v Boží odpuštění je ...
Maximální křesťanství: Adolf Kajpr SJ a list Katolík. Praha: Karolinum, 2012, s. 266-291. (Bibliografie periodika Katolík: list pro kulturu a život z víry (1945-1948) je v elektronické podobě dostupná zde.) Z poválečného období se dochovalo celkem 104 Kajprových promluv, jsou představeny v publikaci NOVOTNÝ, Vojtěch.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY