Zákon o veřejných zakázkách eBook

Fatimma.cz Zákon o veřejných zakázkách Image

INFORMACE

Zákon o veřejných zakázkách je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Robert Neruda. Přečtěte si s námi knihu Zákon o veřejných zakázkách na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2007

NÁZEV SOUBORU: Zákon o veřejných zakázkách.pdf

VELIKOST SOUBORU: 2,55 MB

ISBN: 8072016776

POPIS
Publikace obsahuje velmi podrobný, v současné době nejrozsáhlejší výklad nového zákona o veřejných zakázkách. Autoři, kteří se sami významně podílejí na tuzemské rozhodovací praxi v oblasti veřejných zakázek, opatřili jednotlivá ustanovení zákona v aktuálním znění rozsáhlým komentářem zohledňujícím především praktické otázky jeho aplikace. Komentář se snaží nalézt odpovědi na veškeré podstatné výkladové otázky, které se dosud při aplikaci zákona vyskytly, podrobně popisuje význam jeho jednotlivých ustanovení, jejich vnitřní provázanost, jejich souvislost s jinými právními předpisy a poskytuje dostatečně instruktivní návod pro konkrétní úkony, které je třeba podle komentovaného zákona v rámci jednotlivých druhů zadávacích řízení uskutečnit. Jednotlivé podrobně podané interpretační závěry jsou opřeny o konkrétní komunitární i tuzemskou rozhodovací praxi. Publikace může představovat velmi užitečnou a praktickou pomůcku všem, kteří se problematikou zadávání veřejných zakázek zabývají.
STÁHNOUT ČÍST
Zákon o veřejných zakázkách - BusinessCenter.cz
Zákon o veřejných zakázkách Komentář. Zákon o veřejných zakázkách je jeden z nejvýznamnějších právních předpisů upravující postupy při vynakládání veřejných prostředků. Komentář reaguje na změny v oblasti veřejných zakázek, které vycházej...
Veřejná zakázka - Wikipedie
Nový zákon o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. nabyl účinnosti 1. 10. 2016. Praktický a věcný komentář od JUDr. Viléma Podešvy a kolektivu Vám pomůže spolehlivě se připravit na zadávání veřejných zakázek podle tohoto nového předpisu.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY