Zákon o veřejných zakázkách eBook

Fatimma.cz Zákon o veřejných zakázkách Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Zákon o veřejných zakázkách! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Zákon o veřejných zakázkách a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2007

NÁZEV SOUBORU: Zákon o veřejných zakázkách.pdf

VELIKOST SOUBORU: 7,56 MB

ISBN: 8072016776

POPIS
Publikace obsahuje velmi podrobný, v současné době nejrozsáhlejší výklad nového zákona o veřejných zakázkách. Autoři, kteří se sami významně podílejí na tuzemské rozhodovací praxi v oblasti veřejných zakázek, opatřili jednotlivá ustanovení zákona v aktuálním znění rozsáhlým komentářem zohledňujícím především praktické otázky jeho aplikace. Komentář se snaží nalézt odpovědi na veškeré podstatné výkladové otázky, které se dosud při aplikaci zákona vyskytly, podrobně popisuje význam jeho jednotlivých ustanovení, jejich vnitřní provázanost, jejich souvislost s jinými právními předpisy a poskytuje dostatečně instruktivní návod pro konkrétní úkony, které je třeba podle komentovaného zákona v rámci jednotlivých druhů zadávacích řízení uskutečnit. Jednotlivé podrobně podané interpretační závěry jsou opřeny o konkrétní komunitární i tuzemskou rozhodovací praxi. Publikace může představovat velmi užitečnou a praktickou pomůcku všem, kteří se problematikou zadávání veřejných zakázek zabývají.
STÁHNOUT ČÍST
Veřejná zakázka - Wikipedie
STAVEBNÍonline - vše o veřejných zakázkách. 25.2.2020. Unie administrátorů veřejných zakázek, které je společnost RTS členem, si Vás dovoluje pozvat na seminář „Rozsah povinností administrátora veřejné zakázky", který bude organizován formou „obrácené" předběžné tržní konzultace a dialogem mezi administrátory a zadavateli veřejných zakázek.
Zákon o veřejných zakázkách - MMR
Nový zákon o veřejných zakázkách 25.8.2016 Snaha o začlenění malých a středních podniků do veřejných soutěží je deklarována na evropské (Evropský kodex osvědčených postupů pro usnadnění přístupu malých a středních podniků k veřejným zakázkám) i národní úrovni (např.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY