Komoditné trhy a reálne investície eBook

Fatimma.cz Komoditné trhy a reálne investície Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Komoditné trhy a reálne investície! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Komoditné trhy a reálne investície a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2012

NÁZEV SOUBORU: Komoditné trhy a reálne investície.pdf

VELIKOST SOUBORU: 10,70 MB

ISBN: 9788080784539

POPIS
Táto publikácia vypĺňa značnú medzeru v odbornej literatúre k problematike komoditných trhov a reálnych investícií, ktoré prešli v poslednom desaťročí významným rastom, ale zároveň aj zásadnými zmenami.Základné poznatky z tejto oblasti sú rozdelené do troch blokov. Prvá časť vysvetľuje čitateľovi základné pojmy z oblasti komoditných trhov, ich klasifikáciu a mechanizmus obchodovania na komoditných trhoch. Ďalšia časť publikácie sa už venuje konkrétnym komoditám. Posledná časť je venovaná niektorým vybraným reálnym investíciám, ktoré sú v centre investorskej pozornosti v súčasnosti, resp. predstavujú nové perspektívne investície do budúcnosti.Publikácia nielen poslúži študentom ako študijný materiál, ale aj upriami pozornosť čitateľskej verejnosti na alternatívne investície mnohých investorov. Okrem iného tiež môže osloviť širší okruh laickej verejnosti, ktorá si tak osvojí aj iný pohľad na komodity a reálne investície.
STÁHNOUT ČÍST
Komoditné trhy a reálne investície - Božena Chovancová ...
Medzi komoditné trhy patria najmä trhy energetických komodít, kde sa obchoduje predovšetkým ropa, zemný plyn, vykurovací olej, ďalej trhy drahých a priemyselných kovov ako sú zlato, striebro, meď, zinok či hliník, ale tiež trhy poľnohospodárskych komodít, kam patrí kukurica, ryža, sója alebo pšenica. Komoditné trhy sa ...
Finančné investície - EuroEkonóm.sk - EuroEkonóm.sk
Kniha: Komoditné trhy a reálne investície (Božena Chovancová a kolektív). Nakupujte knihy online vo vašom obľúbenom kníhkupectve Martinus!
SOUVISEJÍCÍ KNIHY