Slovenský jazyk 9 eBook

Fatimma.cz Slovenský jazyk 9 Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Slovenský jazyk 9! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Slovenský jazyk 9 a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: none

NÁZEV SOUBORU: Slovenský jazyk 9.pdf

VELIKOST SOUBORU: 3,54 MB

ISBN: 9788071588313

POPIS
Zbierka úloh nadväzuje na prácu s učebnicou a ďalšími tradičnými i netradičnými úlohami rozširuje poznatky žiakov. Úlohy sú zamerané na precvičenie a upevnenie deviatackého učiva a súbor testov na prípravu na MONITOR.Zbierka úloh je schválená Ministerstvom školstva SR.
STÁHNOUT ČÍST
Testy na prijímačky - Slovenský jazyk a literatúra ...
Slovenský jazyk pre 9. ročník základných škôl Už sme jazykovo podkutí - Eva Tibenská a kolektív . Hodnocení produktu: 0%. Táto séria učebníc pre 5. až 9. ročník ZŠ vznikla v rokoch 1996 až 2006. Pre každý ročník existuje učebnica (prvý a druhý diel) a cvičebnica (zbierka úloh). ...
Slovenský jazyk a literatúra: Web stránka | Základná škola ...
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra Vzdelávacia oblasť : Jazyk a komunikácia Rozsah výučby: SLOVENSKÝ JAZYK: 5., 8., 9. ročník 3 hodiny týždenne (99 hodín ročne - podľa ŠVP) 6., 7. ročník 2 hodiny týždenne (66 hodín ročne podľa ŠVP) + 1 hodina týždenne (33 hodín ročne podľa ŠKVP)
SOUVISEJÍCÍ KNIHY