Angličtina pre jazykové školy a kurzy 1 eBook

Fatimma.cz Angličtina pre jazykové školy a kurzy 1 Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Angličtina pre jazykové školy a kurzy 1! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Angličtina pre jazykové školy a kurzy 1 a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2008

NÁZEV SOUBORU: Angličtina pre jazykové školy a kurzy 1.pdf

VELIKOST SOUBORU: 6,18 MB

ISBN: 8073608019

POPIS
Táto učebnica:- sleduje komunikatívny cieľ výučby, pretože ťažisko osvojovania si anglického jazyka je na rozvíjaní zručnosti počúvania, hovorenia, čítania a písania- rešpektuje učebné osnovy pre jazykové školy a úrovne A1 – B2 definované Radou Európy a Spoločného referenčného rámca pre jazyky- obsahuje 20 lekcií s článkami a doplnkovými textami vychádzajúcimi z reálneho života- zvyšuje plynulosť ústneho a písomného prejavu v angličtine precvičovaním osvojeného učiva prostredníctvom rôznorodých cvičení a doplnkových aktivít
STÁHNOUT ČÍST
Jazykové školy a kurzy Košický kraj - Azet.sk
Angličtina pre jazykové školy a kurzy 3 1992 Angličtina pro 8. ročník základní devítileté školy 1968 Angličtina pre 1. ročník jazykových škol a pre kurzy 1971
Jazykové kurzy a školy v SR
Angličtina PREMIUM je balíček dvoch produktov za zvýhodnenú cenu. V jednoročnom kurze sa naučíte nielen neformálnu americkú a britskú angličtinu v lekciách bežnej konverzácie, ale tiež formálny jazyk obchodnej angličtiny.Intenzívne štúdium metódou Imitum je vhodné pre jednotlivcov aj firmy.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY