Daňový sprievodca 2013 eBook

Fatimma.cz Daňový sprievodca 2013 Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Daňový sprievodca 2013! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Daňový sprievodca 2013 a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2013

NÁZEV SOUBORU: Daňový sprievodca 2013.pdf

VELIKOST SOUBORU: 9,93 MB

ISBN: 8588001382346

POPIS
Publikácia obsahuje:Daňové zákony:• Zákon o dani z príjmov• Zákon o DPH• Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku• Daň z nehnuteľností• Daň z motorových vozidiel• Zákon o správe daní a poplatkovPostupy účtovania:• Postupy účtovania - jednoduché účtovníctvo• Postupy účtovania - podvojné účtovníctvo• Opatrenie o zostavení účtovnej závierkyBonus:• Zákon o účtovníctve• Zákon o cestovných náhradách• Zákon o obmedzení platieb v hotovosti• Informácie o účtoch Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
STÁHNOUT ČÍST
Daňový a účtovný poradca podnikateľa 1/2013 ...
Daňový report Slovenskej republiky 2015 6.11.2015 Ján Remeta analytik IFP
Sprievodca rodinnými daňovými kreditmi a zrážkami pre rok 2013
Informácie o zmenách v mzdových agendách od verzie POHODA Január 2013: Január 2013: 22. 01. 2013: 0,99 MB PDF: Prehľad zmien vo vzhľade a ovládaní programu POHODA: Leto 2012: 04. 05. 2012: 0,68 MB PDF: Príručka POHODA - Príručka užívateľa nové: Január 2016: 21. 06. 2016: 58,8 MB PDF: Príručka POHODA - Príručka ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY