Gilotina eBook

Fatimma.cz Gilotina Image

INFORMACE

Hledáte knihu Gilotina? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2004 a autorem je Robert Frederick Opie? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2004

NÁZEV SOUBORU: Gilotina.pdf

VELIKOST SOUBORU: 8,86 MB

ISBN: 807303218X

POPIS
Tato kniha podává podrobnou zprávu o gilotině, „vynálezu“, který se stal jedním z nejproslulejších popravčích nástrojů v moderní době. Nenalezneme zde ale pouhou komplikaci faktů, libující si v krvi a násilí, nýbrž poutavý a spletitý příběh zasazený do širších historických souvislostí a přinášející i celou řadu málo známých, často až překvapivě groteskních podrobností.Stínací stroj nechvalně proslavila Francouzská revoluce, v jejímž průběhu zemřelo pod gilotinou neuvěřitelných čtyřicet tisíc lidí. A právě strašná představa svištícího nenasytného ostří poněkud zakrývá skutečnost, že gilotina vznikla jako důsledek touhy po spravedlnosti a humanitě, snahy o prosazení rovnosti před zákonem a v době svého vzniku byla považována za prototyp rychlé a milosrdné smrti, za nástroj umožňující bezbolestný a dokonalý výkon nejvyššího trestu, který nejen tehdejší společnost pokládala za automatickou součást právního systému.Gilotina nahradila předchozí, často nepředstavitelně kruté a barbarské popravy, pomalé a bolestivé umírání rukou kata. Bohužel právě jednoduchost a účinnost vytvořily z gilotiny mimořádně hrůzný, snadno zneužitelný nástroj, jímž se státní moc zbavovala nejen těžkých zločinců, ale i politických odpůrců a dalších nepohodlných osob. Neblahá kariéra gilotiny skončila po téměř dvou stech letech v roce 1977, avšak tento stroj nadále jitří lidskou fantazii a zůstává fascinujícím, byť ne právě kladným příkladem lidských schopností.
STÁHNOUT ČÍST
Gilotiny - Ráj nehtů
Přesně před 40 lety, 10. září 1977, došlo ve Francii k historicky poslední popravě gilotinou. Takto sťat byl vrah mladé dívky, který byl původem z Tuniska. Ač působí gilotina jako popravčí nástroj z hluboké minulosti, ještě ve 20. století se používala i u nás. Bylo to však za druhé světové války.
DeeThane - Gilotina - text - KaraokeTexty.cz
DeeThane sám na své sociální síti Gilotinu několika slovy napsal co tento singl obsahuje: Ve zkrátce pár slov k tracku Gilotina, aby člověk, který neví přesně jak to myslím pochopil jak to myslím. Nemám nic proti alkoholu jako takovému.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY