Gilotina eBook

Fatimma.cz Gilotina Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Gilotina! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Gilotina a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2004

NÁZEV SOUBORU: Gilotina.pdf

VELIKOST SOUBORU: 7,39 MB

ISBN: 807303218X

POPIS
Tato kniha podává podrobnou zprávu o gilotině, „vynálezu“, který se stal jedním z nejproslulejších popravčích nástrojů v moderní době. Nenalezneme zde ale pouhou komplikaci faktů, libující si v krvi a násilí, nýbrž poutavý a spletitý příběh zasazený do širších historických souvislostí a přinášející i celou řadu málo známých, často až překvapivě groteskních podrobností.Stínací stroj nechvalně proslavila Francouzská revoluce, v jejímž průběhu zemřelo pod gilotinou neuvěřitelných čtyřicet tisíc lidí. A právě strašná představa svištícího nenasytného ostří poněkud zakrývá skutečnost, že gilotina vznikla jako důsledek touhy po spravedlnosti a humanitě, snahy o prosazení rovnosti před zákonem a v době svého vzniku byla považována za prototyp rychlé a milosrdné smrti, za nástroj umožňující bezbolestný a dokonalý výkon nejvyššího trestu, který nejen tehdejší společnost pokládala za automatickou součást právního systému.Gilotina nahradila předchozí, často nepředstavitelně kruté a barbarské popravy, pomalé a bolestivé umírání rukou kata. Bohužel právě jednoduchost a účinnost vytvořily z gilotiny mimořádně hrůzný, snadno zneužitelný nástroj, jímž se státní moc zbavovala nejen těžkých zločinců, ale i politických odpůrců a dalších nepohodlných osob. Neblahá kariéra gilotiny skončila po téměř dvou stech letech v roce 1977, avšak tento stroj nadále jitří lidskou fantazii a zůstává fascinujícím, byť ne právě kladným příkladem lidských schopností.
STÁHNOUT ČÍST
Před 40 lety proběhla ve Francii poslední poprava ...
Rychlý překlad slova gilotina do angličtiny, výslovnost, tvary a příklady užití. Anglicko-český slovník zdarma.
Gilotina na Pankráci (historie pankrácké sekyrárny ...
Gilotina je zcela nový způsob systému zasklení stěnových ploch. Použití je zcela univerzální a nejvíce se hodí pro uzavření pergol, zimních zahrad či balkonů. Posuvná skleněná stěna v sobě zahrnuje pohodlí a dokonalý design. Systém můžeme označit jako 3 v 1 - současně slouží k větrání, přehrazení a jako ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY