Správne právo hmotné eBook

Fatimma.cz Správne právo hmotné Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Správne právo hmotné! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Správne právo hmotné a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2012

NÁZEV SOUBORU: Správne právo hmotné.pdf

VELIKOST SOUBORU: 10,64 MB

ISBN: 9788089603039

POPIS
Vysokoškolská učebnica Správne právo hmotné. Všeobecná časť obsahuje tradičné a nové poznatky o verejnej správe, štátnej správe a samospráve. Okrem charakteristiky orgánov verejnej správy, obsahuje aj charakteristiku činnosti týchto orgánov, ktorá sa navonok prejavuje v jednotlivých formách činnosti. Osobitne rieši uplatňovanie zodpovednosti, kontrolu či nezákonnosť vo verejnej správe. Predkladaná publikácia si kladie za cieľ zaplniť medzeru v publikovaní odborných názorov, ale na základe získaných poznatkov z doterajšieho vývoja správneho práva aj posunúť úroveň poznania v tomto odbore o kúsok ďalej a pomôcť tak nielen študentom pri vzdelávaní, ale čiastočne aj zosumarizovať existujúce poznatky v odbore správne právo a čiastočne aj v odbore správna veda a aspoň sčasti pomôcť aplikačnej praxi pri zjednocovaní obsahu niektorých pojmov.
STÁHNOUT ČÍST
Správní právo online - Spravko.cz
Občianske právo hmotné (alebo len občianske právo) je všeobecným právnym odvetvím súkromného práva.Upravuje právo vo vzťahu k občanovi (osobné a osobnostné práva), najmä rodinné právo, vlastnícke právo, dedičské právo a záväzkové právo.Vzťahy v občianskom práve sú výsledkom slobodnej vôle.
Správne právo hmotné. Osobitná časť - Cepek Branislav a ...
HALML, František. VRABKO, Marián a kolektív. Správne právo hmotné. Všeobecná časť. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2019, č. 4, s. 561-564.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY