Bláznova moudrost aneb Smrt a slavné zmrtvýchvstání Jeana Jacquesa Rousseaua (Li eBook

Fatimma.cz Bláznova moudrost aneb Smrt a slavné zmrtvýchvstání Jeana Jacquesa Rousseaua (Li Image

INFORMACE

Bláznova moudrost aneb Smrt a slavné zmrtvýchvstání Jeana Jacquesa Rousseaua (Li je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Lion Feuchtwanger. Přečtěte si s námi knihu Bláznova moudrost aneb Smrt a slavné zmrtvýchvstání Jeana Jacquesa Rousseaua (Li na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2010

NÁZEV SOUBORU: Bláznova moudrost aneb Smrt a slavné zmrtvýchvstání Jeana Jacquesa Rousseaua (Li.pdf

VELIKOST SOUBORU: 7,75 MB

ISBN: ",

POPIS
Bláznova moudrost aneb Smrt a slavné zmrtvýchvstání Jeana Jacquesa RousseauaRomán o posledních dnech Jeana Jacquesa Rousseaua a o osudu jeho díla v bouřlivé době po jeho smrti. Hned v úvodu na nás dýchne poklidné ovzduší umělého ráje ermenonvillského, kde dožívá zatrpklý Rousseau, klamaný vlastní ženou a obdivovaný mladým Fernandem, hrabětem Brégym, aby nás vzápětí zasáhla vichřice událostí francouzské revoluce, v nichž je učení "blázna" z Ermenonvillu podrobováno zkoušce ohněm. Defiluje před námi celá plejáda postav, z nichž každá má jiný názor na výklad Rousseauova učení, jiný postoj k revoluci. Mezi nimi bloudí Fernand, plný obdivu k Jacquesovým myšlenkám a záhy nato zviklán ve své víře jeho soukromým životem. A je to nakonec muž z lidu, který svou důvěrou a přátelstvím pomůže bývalému hraběti zbavit se přítěží minulosti a otevře mu cestu k pochopení revoluce. Fernand poznává, že pravý smysl Mistrova díla se projevuje v duchu revoluce, v úsilí lidových mas o svržení bezpráví a v jejich boji za šťastnější život. Vnitřně vyrovnaný odchází Fernand na frontu, aby věc lidu hájil jako svou vlastní, proti silám evropské reakce, které se spojily ve snaze udusit jiskru naděje, jež po staletích temna svitla vykořisťovanému a zbídačelému lidu Francie.
STÁHNOUT ČÍST
Kategorie
Bláznova moudrost aneb Smrt a slavné zmrtvýchvstání Jeana Jacquesa Rousseaua. Lion Feuchtwanger. pevná vazba. 29 Kč. Goya aneb Strastná cesta poznání. Lion Feuchtwanger. pevná vazba.
Bláznova moudrost aneb Smrt a slavné zmrtvýchvstání Jeana...
Zaprezentowany wycinek z Umowy spo ecznej Jeana-Jacquesa Rousseau pokazuje, jak kszta towa si mog oraz jak kszta towa y si pod ró nymi szeroko ciami geograficznymi i w ró nych momentach dziejów relacje mi dzy w adz religijn a w adz pa stwow . Mamy zaprezentowane przypadki, kiedy w adze te nie...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY