Teoretické aspekty obchodného registra eBook

Fatimma.cz Teoretické aspekty obchodného registra Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Teoretické aspekty obchodného registra! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Teoretické aspekty obchodného registra a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2019

NÁZEV SOUBORU: Teoretické aspekty obchodného registra.pdf

VELIKOST SOUBORU: 4,73 MB

ISBN: 9788075023605

POPIS
Predpokladom správneho porozumenia problematiky obchodného registra je poznanie historických súvislostí, ako aj jednotlivých zmien, ktoré boli realizované počas jeho vývoja. Monografia mapuje historický vývoj od čias jeho predchodcu - cechových zoznamov, cez pokrokový obchodný register z roku 1875 a diskontinuitu v období socializmu až po návrat k „základným kameňom“ obchodného registra na začiatku 90. rokov 20. storočia. Publikácia na toto obdobie nadväzuje analýzou právneho stavu de lege lata v podmienkach Slovenskej republiky, a to hmotnoprávnej, procesnoprávnej a organizačnej stránky obchodného registra. Túto právnu úpravu poznačil vo veľkej miere aj vplyv práva Európskej únie, a to najmä v oblasti publicity. Monografia sa preto zaoberá právnou úpravou publicity na európskej úrovni a zároveň upriamuje pozornosť aj na relatívnu novinku - prepojenie centrálnych registrov, obchodných registrov a registrov spoločností v Európskej únii. Aj napriek tomu, že právo Európskej únie v rámci právnej úpravy obchodných registrov stanovuje minimálne štandardy, národné obchodné registre si stále zachovávajú svoju vlastnú identitu, na ktorú sa autorka snažila poukázať na príklade niektorých vybraných štátov.
STÁHNOUT ČÍST
Teoretické aspekty obchodného registra - Minulosť a ...
Trestné právo Európskej únie . Autori monografie, ktorí pôsobia na Paneurópskej vysokej škole, na základe niekoľkoročnej výskumnej práce spracovali monografiu, v rámci ktorej si ako hlavný cieľ stanovili analyzovať trestnoprávne ustanovenia práva Európskej únie, resp. Európskych spoločenstiev a ich následný dosah na slovenské trestné právo.
Teoretické aspekty obchodného registra - LEGES
Teoretické aspekty obchodného registra : minulosť a súčasnosť / Uložené v: Hlavný autor: Slivka Bedlovičová, Jana, 1988-(Author) Médium: Kniha: Jazyk: Slovak: ... Obchodný register : právno-teoretické a aplikačné problémy : monografia / Autor: Mašurová, Angelika, et al. Vydané: (2019) Obchodný zákonník a Obchodný ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY