Magnátske rody v našich dejinách 1526 – 1948 eBook

Fatimma.cz Magnátske rody v našich dejinách 1526 – 1948 Image

INFORMACE

Hledáte knihu Magnátske rody v našich dejinách 1526 – 1948? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2013 a autorem je Frederik Federmayer? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2013

NÁZEV SOUBORU: Magnátske rody v našich dejinách 1526 – 1948.pdf

VELIKOST SOUBORU: 6,98 MB

ISBN: 9788097019662

POPIS
Najbohatšie a najvplyvnejšie rody hrali dôležitú úlohu v dejinách všetkých – európskych i mimoeurópskych – spoločností. V Uhorsku koncom 15. a najmä v 16. a 17. storočí mnohé staré rody vymreli a ich miesto postupne obsadili iní. Už počas 16. storočia sa do popredia uhorskej spoločnosti dostalo niekoľko desiatok nových rodov.Ďalšie výrazné zmeny nastali v 19. a začiatkom 20. storočia. Popri rodoch z pomoháčskeho obdobia, ktoré si zachovali vplyv aj výsadné postavenie, vyrástla v Uhorsku (aj v rakúskej časti monarchie) nová vrstva aristokracie. Jej predkovia pochádzali zväčša z meštianskych a podnikateľských vrstiev, z radov inteligencie a vyšších vojenských kruhov.Títo vplyvní jednotlivci, ich rody a rodiny, zostali až do pádu rakúsko-uhorskej monarchie jednou z hlavných opôr jej režimu a hodnôt. Následným spoločenským a politickým zmenám sa už nechceli alebo nevedeli prispôsobiť. Po vzniku ČSR si nedokázali nájsť vzťah k žiadnej z nových rozhodujúcich politických síl a po zrušení stavovských výsad a titulov postupne stratili aj hospodársky vplyv.Publikácia je jednou z prvých na Slovensku, ktorá približuje vývoj tejto výnimočnej spoločenskej vrstvy i osudy jej členov. K jej vzniku prispeli renomovaní slovenskí, českí a maďarskí historici.
STÁHNOUT ČÍST
Magnátske rody v našich dejinách : 1526-1948 : almanach ...
Magnátske rody v našich dejinách 1526 - 1948, SGHS, Martin Predšesťdesiatimi rokmi v našich rodinách bolo počuť len Robert Fico a Ján Richter - môžeme dosiahnuť historicky
Frederik Federmayer | Gorila
FEDERMAYER, Frederik et alii. Magnátske rody v našich dejinách 1526 - 1948. Martin. 2012 (In Turul 2013/4)
SOUVISEJÍCÍ KNIHY