Nástroj represie a politickej kontroly. Štátna bezpečnosť na Slovensku 1953 - 1970 eBook

Fatimma.cz Nástroj represie a politickej kontroly. Štátna bezpečnosť na Slovensku 1953 - 1970 Image

INFORMACE

Nástroj represie a politickej kontroly. Štátna bezpečnosť na Slovensku 1953 - 1970 je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Jan Pešek. Přečtěte si s námi knihu Nástroj represie a politickej kontroly. Štátna bezpečnosť na Slovensku 1953 - 1970 na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2001

NÁZEV SOUBORU: Nástroj represie a politickej kontroly. Štátna bezpečnosť na Slovensku 1953 - 1970.pdf

VELIKOST SOUBORU: 2,88 MB

ISBN: 0

POPIS
Monografia sa venuje problematike pôsobenia ŠtB po roku 1953, t. j. v období, keď sa postupne menila z nástroja masovej a trestnej perzekúcie na nástroj plošnej politickej kontroly a cieleného pôsobenia proti "nepriateľským osobám".
STÁHNOUT ČÍST
Výsledky vedeckovýskumnej činnosti - Документ - стр. 1
2000 Nástroj represie a politckej kontroly. Štátna bezpečnosť na Slovensku 1953 - 1970 1999 Pod kuratelou moci. Cirkvi na Slovensku v rokoch 1953 - 1970 1998 Odvrátená tvár totality. Politické perzekúcie na Slovensku v rokoch 1948 - 1953 Časopisecké publikácie: 178 Vedecká výchova: 4 Medzinárodné projekty: 6
3. Monografie a sborníky vydané v letech 1990 - Dějiny
PEŠEK, J. Iniciatóri a vykonávatelia poltiických perzekúcií na Slovensku na začiatku totality (1948-1953). In: Historické štúdie, roč. 39, 1998, s. 63-90. Citácie v monografiách, učebniciach a iných knižných publikáciách: 1. DUDEKOVÁ, G. Sozialgeschichte in der Slowakei - eine Bilanz und neue Impulse.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY