Studie o literatuře (a filmu) eBook

Fatimma.cz Studie o literatuře (a filmu) Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Studie o literatuře (a filmu)! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Studie o literatuře (a filmu) a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2013

NÁZEV SOUBORU: Studie o literatuře (a filmu).pdf

VELIKOST SOUBORU: 2,51 MB

ISBN: 9788024434476

POPIS
Výběr studií Eduarda Petrů nabízí čtenářům texty, které vznikly převážně v posledním desetiletí autorova života (t.j. v rozmezí let 1996 - 2006). Do výboru jsou zařazeny především studie literárněhistorické, vedle toho také autorovy eseje a úvahy o filmu, které jsou širšímu čtenářskému okruhu takřka neznámé. Edice by měla navázat na podobně koncipovaný, poněkud rozsáhlejší výbor z autorových odborných textů, jenž vyšel roku 1996 pod názvem Vzdálené hlasy v olomouckém nakladatelství Votobia.
STÁHNOUT ČÍST
Nová poetika. Kapitoly z francouského myšlení o literatuře ...
Do výboru jsou zařazeny především studie literárněhistorické, vedle toho také autorovy eseje a úvahy o filmu, které jsou širšímu čtenářskému okruhu takřka neznámé. Edice by měla navázat na podobně koncipovaný, poněkud rozsáhlejší výbor z autorových odborných textů, jenž vyšel roku 1996 pod názvem Vzdálené ...
PDF Krajina v literatuře a ve filmu: K proměnám narativního ...
Eseje a studie o literatuře a kultuře s příspěvky z Plamenu, Literárních novin a Literárních listů, Tváře, Sešitů pro mladou literaturu a Zítřka a několika sborníků (Slyšet se navzájem, 1966) z šedesátých let; dále ze samizdatových sborníků (jako Hlasy nad rukopisem Českého snáře, 1981) a exilových časopisů a ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY