Zoroaster eBook

Fatimma.cz Zoroaster Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Zoroaster! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Zoroaster a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2019

NÁZEV SOUBORU: Zoroaster.pdf

VELIKOST SOUBORU: 3,24 MB

ISBN: 978378602736

POPIS
V jednotlivých svazcích je vylíčen život a působení historických osobností, jež byly zvěstovateli a připravovateli cesty Pravdy na Zemi. Dějiny lidstva zde nejsou popsány jako sled politických a společenských událostí, ale ukázány na vývoji lidského pokolení v duchovně rozhodujících dobách. Svazky vznikaly uprostřed třicátých let minulého století v souvislosti s působením Abd-ru-shina. Mezi lidmi, kteří se připojili ke slovu a dílu Abd-ru-shina, se nacházeli také jedinci, otevření pro vhledy do duchovních souvislostí minulého dění. To, co viděli, napsali; neprohlásili se však za autory textů, proto tyto svazky místo uvedení autorů obsahují jen poznámku: „Přijato omilostněným a k tomu povolaným člověkem z Abd-ru-shinova okolí“.
STÁHNOUT ČÍST
Zoroastrism - Wikipedia
The prophet Zoroaster (Zarathrustra in ancient Persian) is regarded as the founder of Zoroastrianism, which is arguably the world's oldest monotheistic faith.
Zoroastrianism - definition of Zoroastrianism by The Free ...
(common) Mazdaism, the surviving form of the indigenous (pre-Islamic) Iranian ethnic religion.· (scholarly) The historical (pre-Islamic) indigenous beliefs and practices of the Iranian peoples.··^ 2010, Van Christian A. Gorder, Christianity in Persia and the Status of Non-Muslims in Modern Iran →ISBN, pages 22 and 36: Zoroaster (Persian, Zardosht ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY