Svařování kovů v praxi eBook

Fatimma.cz Svařování kovů v praxi Image

INFORMACE

Hledáte knihu Svařování kovů v praxi? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2012 a autorem je none? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2012

NÁZEV SOUBORU: Svařování kovů v praxi.pdf

VELIKOST SOUBORU: 1,25 MB

ISBN: 0

POPIS
Zváranie kovov v praxi je príručka určená pre potreby výrobných a technických inžinierov, projektantov, strojníckych a stavebných technológov, inžinierov a výrobných riaditeľov. Príručka obsahuje základné rozdelenie zváracích metód, zaoberá sa základnými materiálmi vrátane hodnotenia ich zvárateľnosti s uvedením vhodných zváracích metód a opatreniami pre tieto materiály. Rovnako tu nájdete informácie o prídavných zváracích materiáloch, požiadavkách na kvalitu a spôsoboch navrhovania konštrukcií. Veľká pozornosť ja venovaná bezpečnosti práce s definovaním rizikových faktorov a uvedením prehľadu niektorých vybraných noriem. S kúpou príručky získate prístup k denne aktualizovaným predpisom, dokumentom a programom na stiahnutie a aktualitám na zákazníckom portáli. Zároveň získate aj prístup k bezplatnému poradenskému servisu!Český jazyk, česká legislatíva!ObsahÚVOD do zváraniaPersonálZákladné rozdelenie zváraniaÚvod do elektrotechniky – elektrický oblúkParametre zváraniaZváranie v technickej dokumentáciiTypy a druhy spojovOznačenie technológiePolohy zváraniaOznačenie na výkresochPríprava plôch pri zváraníTypy závad, príčiny ich vzniku a hodnotenieMetódy zváraniaOblúkové zváranie obalenou elektródouOblúkové zváranie pod tavidlomPlameňové zváranieZváranie MIG/MAGZváranie TIGZváranie laseromMateriály a ich zvárateľnosťOceľZliatinyNeželezné kovyPrídavné zváracie materiályNavrhovanie konštrukcií z hľadiska použitého základného materiálu a konštrukcieKvalita pri zváraníVýrobné zariadenia, upínacie prípravky a príslušenstvoBezpečnosť práce a hygiena pri zváraníPrehľad niektorých vybraných noriemZoznam autorov* Ing. Jiří Barták, CSc. * Dr. Ing. Vladimír Kudělka* Prof. Ing. Václav Pilous, DrSc. * Ing. Josef Trejtnar
STÁHNOUT ČÍST
Obloukové svařování - Wikipedie
Svařování kovů v praxi materiály, výpočty, technologie, požadavky na jakost, bezpečnost práce Jiří Barták. Moje hodnocení Zatím nikdo nehodnotil Jiří Barták a kolektiv autorů ...
Svářečské kurzy - Svářečská škola Artweld Liberec a ...
SVAŘOVÁNÍ KOVŮ V PRAXI část 5, díl 2, kap. 7.10.3, str. 1 díl 2, Oceli červen 2011 Austenitické vysokolegované chrómniklové oceli ob-sahují min. 16,5 hm. % Cr s dostatečným množstvím Ni a Mn a dále C (N) k dosažení austenitické struk-tury. Další prvky k získání požadovaných vlastností mohou být Mo, Ti, Nb, Cu, Al, Si.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY