Občanský soudní řád eBook

Fatimma.cz Občanský soudní řád Image

INFORMACE

Hledáte knihu Občanský soudní řád? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2009 a autorem je Marta Škárová? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2009

NÁZEV SOUBORU: Občanský soudní řád.pdf

VELIKOST SOUBORU: 4,10 MB

ISBN: 9788072017690

POPIS
Od 1. července 2009 nabude účinnosti významná tzv. souhrnná novela občanského soudního řádu. Zpracovává nově některé tradiční instituty občanského práva procesního, jako např. doručování, zároveň ale ve snaze po co nejrychlejším řešení aplikuje zásadu koncentrace řízení v rámci přípravy jednání i v přípravném jednání, což přináší samozřejmě procesní důsledky pro účastníky řízení. Další změny a novinky zavádí v řízení o dědictví, zejména činnost notáře jako soudního komisaře, centrální evidenci manželských smluv, elektronizaci justice, evropském platebním rozkazu a mediaci. Dílčí změny se týkají místní příslušnosti, dokazování, nákladů řízení, rozhodnutí, opravných prostředků, vykonávacího řízení. Tento komentář navazuje na 3. úspěšné vydání kolektivu v obdobném složení pod vedením prof. Winterové. Jednotlivá ustanovení zákona jsou opatřena praktickým komentářem obsahujícím srozumitelný výklad institutů, včetně odkazů na úpravu v jiných zákonech a související judikaturu. Kniha dále obsahuje nejvýznamnější související předpisy: - advokátní tarif, - zákon o soudních poplatcích a - vyhlášku, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů.
STÁHNOUT ČÍST
Občanský soudní řád I, II - Beck-online
Odchodné a občanský soudní řád Nárok na odchodné, příspěvek za službu a na platové vyrovnání, jakožto nároky vyplývající z ukončení služebního poměru, jsou z hlediska ustanovení § 7 o. s. ř. „jinou věcí", nikoli věcí vyplývající ze soukromoprávního (občanskoprávního, pracovněprávního či jiného) vztahu.
Občanský soudní řád II. Exekuční řád. Praktický komentář ...
Občanský soudní řád (ve zkratce OSŘ nebo o. s. ř.) je zákon č. 99/1963 Sb., který je základním pramenem českého občanského práva procesního.Obsahuje hlavní právní úpravu civilního procesu: sporného nalézacího řízení, řízení smírčích a zajišťovacích a řízení vykonávacího.Je tedy základním procesním nástrojem, jehož prostřednictvím české soudy ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY