← a b c → eBook

Fatimma.cz ← a b c → Image

INFORMACE

Hledáte knihu ← a b c →? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2018 a autorem je Nóra Ružičková? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2018

NÁZEV SOUBORU: ← a b c →.pdf

VELIKOST SOUBORU: 4,81 MB

ISBN: 9788089816200

POPIS
Texty publikované v tejto knihe sú rozpracovaním projektov There Are More Things a Rušička automatizovaných mentálnych spojení, ktoré autorky prvýkrát prezentovali na výstave Z druhej ruky v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici v roku 2012. RAMS je skomponovaná z 365 prisvojených príkazov, inštrukcií, predpisov a odporúčaní z rôznych oblastí a období. Časť nazvaná ← a b c → pozostáva z 1000 obrazových titulkov, ktoré autorky uvoľnili z ich vzťahov k obrazom a usporiadali do podoby akejsi asociatívnej encyklopédie. Tieto dva texty dopĺňa ešte báseň Trh márnosti, taktiež zostavená z apropriovaných textových fragmentov. Mlynárčiková a Ružičková sa aj touto knihou hlásia k intelektuálnemu odkazu Bouvarda a Pécucheta.Marianna Mlynárčiková (1971, Banská Bystrica) a Nóra Ružičková (1977, Bratislava) tvoria autorskú dvojicu od roku 2004. V spoločnej tvorbe skúmajú vzťahy obrazu a textu, napätie medzi artikulovanou a skomolenou výpoveďou a vytvárajú experimentálne akcie, v ktorých kontext umenia konfrontujú s amatérskymi diskurzmi. Ich umelecká prax je intermediálna a interdisciplinárna, dôležitú rolu v nej však zohráva písanie a práca s textom.
STÁHNOUT ČÍST
ABC (Australian Broadcasting Corporation)
这是一个逻辑判断,含义是(a 不为 百 0并且b+c不为0)或者b-c不为0,那么就是真,操作方法如下:. 1、首先打开devc++编辑器, 度 定义两个变量a和b并赋值。 2、第一个关系运算符符大于号(>)。 3、第二个关系运算符大于等于( 内 >=)。 4、第三个运算符小于(<)。
c语言中a&&b+c||b-c是什么意思_百度知道
(a+b+c)的平方 完全平方公式. 扫二维码下载作业帮. 拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
SOUVISEJÍCÍ KNIHY