Teorie výchovy eBook

Fatimma.cz Teorie výchovy Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Teorie výchovy! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Teorie výchovy a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2013

NÁZEV SOUBORU: Teorie výchovy.pdf

VELIKOST SOUBORU: 1,72 MB

ISBN: 9788024742120

POPIS
Kniha je určena učitelům i studentům pedagogiky, učitelství i širší pedagogické veřejnosti. Představuje koncept teorie výchovy jako komplexně založené reflexe zohledňující metodologickou dvojznačnost východisek v myšlení o výchově: východisko filosofie a východisko vědy. Čtenář v textu nalezne rozbor pojmů, bez nichž se teorie výchovy neobejde (diskurs, formativní proces, zájem, autorita, vzdělání, kultura, teorie, praxe aj.). Autor se ptá, zda soudobé pedagogice s jejím důrazem na „akci“ a „zážitek“ nechybí zájem o hlubší reflexi právě těchto základních pojmů. Polemizuje s pokusy chápat výchovu skrze jednoznačné definice, zdůrazňuje antinomickou, kontradiktorickou podstatu procesu výchovy a celé pedagogické teorie. Upozorňuje na nebezpečí skryté v zapomnění na význam ideálu ve výchově a odmítá rezignaci na hledání hodnotících měřítek v době tzv. postmoderny. Smyslem této knihy je přispět k hledání komplexního pojetí výchovné teorie.
STÁHNOUT ČÍST
Úvod do pedagogiky | Pedagogická fakulta
Teorie tělesné výchovy a sportu. Teorie tělesné výchovy a sportu - obsah. Státní sportovní reprezentace TJ Markvartovice TJPetřkovice Založení organizace Sponzorství Ekonomické a materiální zabezpečení Institucionální klasifikace sportu SPORT Evropská charta sportu Právo a sport Granty neboli dotace Tělesná výchova a ...
Martin Strouhal: Teorie výchovy - Cesty katecheze
Představuje koncept teorie výchovy jako komplexně založené reflexe zohledňující metodologickou dvojznačnost východisek v myšlení o výchově: východisko filosofie a východisko vědy. Čtenář v textu nalezne rozbor pojmů, bez nichž se teorie vý chovy neobejde (diskurs, formativní proces, zájem, autorita, vzdělání, kultura ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY