Jednoduché účtovníctvo podnikateľov na rok 2018 eBook

Fatimma.cz Jednoduché účtovníctvo podnikateľov na rok 2018 Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Jednoduché účtovníctvo podnikateľov na rok 2018! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Jednoduché účtovníctvo podnikateľov na rok 2018 a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2018

NÁZEV SOUBORU: Jednoduché účtovníctvo podnikateľov na rok 2018.pdf

VELIKOST SOUBORU: 8,51 MB

ISBN: 9788056202210

POPIS
Príručka pre účtovanie podnikateľovVydavateľstvo EPOS každý rok spracováva aktuálne znenie opatrení MF SR upravujúcich jednoduché účtovníctvo podnikateľov (opatrenie upravujúce postupy účtovania a podrobnosti o účtovnej závierke pre podnikateľov účtujúcich v sústave JÚ, opatrenie o prechode zo sústavy podvojného účtovníctva do sústavy JÚ (a naopak), opatrenie o prechode z evidencie vedenej na účely paušálnej dane do sústavy JÚ). Spolu s nadväzujúcimi usmerneniami a pokynmi Daňového riaditeľstva SR tvoria prvú časť publikácie Jednoduché účtovníctvo podnikateľov na rok 2018.Keďže jednoduché účtovníctvo podnikateľov je výrazne daňovo orientované, je súčasťou publikácie Jednoduché účtovníctvo podnikateľov pre rok 2018 aj zákon o dani z príjmov, ktorý bol koncom roka 2017 zásadne novelizovaný, preto v príručke zverejňujeme aj aktualizovanú dôvodovú správu k novele.
STÁHNOUT ČÍST
Daňové centrum - Vedenie jednoduchého účtovníctva v roku 2018
Nové mimoriadne opatrenie - finančná pomoc na zabezpečenie likvidity podnikov Garancia. 25.5.2020, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer. V rámci prijímania mimoriadnych opatrení vo finančnej oblasti prichádza vláda SR s novým opatrením, ktoré je súčasťou novely zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so ...
Jednoduché účtovníctvo | AUTORA
Vydavateľstvo Epos každý rok spracováva aktuálne znenie opatrení MF SR upravujúcich jednoduché účtovníctvo podnikateľov [opatrenie MF SR upravujúce postupy účtovania a podrobnosti o účtovnej závierke pre podnikateľov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré bolo koncom roka 2018 výrazne novelizované (18 novelizovaných bodov), opatrenie MF SR o ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY