Základy účetnictví eBook

Fatimma.cz Základy účetnictví Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Základy účetnictví! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Základy účetnictví a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2018

NÁZEV SOUBORU: Základy účetnictví.pdf

VELIKOST SOUBORU: 3,92 MB

ISBN: 9788075528926

POPIS
Cílem předkládané publikace je podat výklad základů účetnictví, který umožní porozumět účetnictví na určité úrovni obecnosti a snáze potom pochopit odlišnosti jednotlivých účetních systémů v jejich konkrétní národní či mezinárodní modifikaci.Publikace je strukturována do sedmi kapitol. První tři kapitoly jsou věnovány metodickým prvkům účetnictví a celosvětově akceptovaným předpokladům a zásadám, zahrnují problematiku bilancování a sestavení rozvahy po výklad základních nástrojů a metod účetní práce. Další dvě kapitoly jsou zaměřeny na účetní zachycení nákladů, výnosů, sestavení výsledovky a sestavení výkazu peněžních toků. Samostatná kapitola je věnována oceňování. Závěrečná kapitola se zabývá historií a očekávaným budoucím vývojem účetnictví. Publikace vychází z Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) i ze systému účetnictví užívaného v České republice.Kniha je určena nejen studentům, kteří studují obor účetnictví či jiné ekonomické disciplíny (ať již na vysokých, nebo vyšších odborných školách), je adresována všem, kteří mají zájem pochopit účetnictví jako systém a porozumět informacím, které účetnictví přináší.2. vydání
STÁHNOUT ČÍST
Základy účetnictví Praha - vzdělávací kurz
Hlavní důvody proč si vybrat rekvalifikační kurz Mzdové účetnictví se základy personalistiky: Kurz je koncipován tak, aby absolvent uměl komplexně vést mzdové účetnictví pro malé a střední firmy. Naučíte se základy personalistiky zaměřené převážně na zákoník práce.
Základy účetnictví pro společenství vlastníků - 1. díl ...
E-learningový kurz: Základy podvojného účetnictví. Ukázky kapitol Kapitola 6 Základní účtování dlouhodobého majetku. V této kapitole bude vysvětleno, který majetek musí účetní jednotka zahrnovat mezi dlouhodobý hmotný majetek, které výdaje jsou součástí pořizovací ceny majetku a které naopak lze zaúčtovat přímo do nákladů.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY