Odborná spôsobilosť na podnikanie v cestnej doprave 1 eBook

Fatimma.cz Odborná spôsobilosť na podnikanie v cestnej doprave 1 Image

INFORMACE

Hledáte knihu Odborná spôsobilosť na podnikanie v cestnej doprave 1? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2009 a autorem je Miloš Poliak? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2009

NÁZEV SOUBORU: Odborná spôsobilosť na podnikanie v cestnej doprave 1.pdf

VELIKOST SOUBORU: 5,72 MB

ISBN: 9788080709952

POPIS
Predkladané učebné texty sú vypracované na základe požiadaviek na odbornú spôsobilosť potrebnú pre vykonávanie cestnej dopravy podľa zákona č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácii SR č. 311/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 109/2003 Z. z..Jozef GnapZ obsahu: A. Občianske právoB. Obchodné právoC. Sociálne právoD. Daňové právo
STÁHNOUT ČÍST
Podnikanie v cestnej nákladnej doprave
Výmena osvedčení o odbornej spôsobilosti v cestnej doprave (osobnej a nákladnej doprave) s výnimkou taxislužby. Podľa § 56 ods. 6 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 56/2012 Z. z.") povolenia, dopravné licencie a iné rozhodnutia a osvedčenia vydané podľa doterajších predpisov zostávajú v platnosti do ...
Prevádzkovanie nákladnej cestnej dopravy | Podnikajte.sk
Odborná spôsobilosť na vykonávanie cestnej osobnej dopravy Vydané Osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa § 27 ods. 3 písm. d) zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY