Mezinárodní právo eBook

Fatimma.cz Mezinárodní právo Image

INFORMACE

Hledáte knihu Mezinárodní právo? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2007 a autorem je Jan Ondřej? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2007

NÁZEV SOUBORU: Mezinárodní právo.pdf

VELIKOST SOUBORU: 1,75 MB

ISBN: 9788073800321

POPIS
Předkládané, již druhé, vydání učebnice zahrnuje tři rozsáhlé oblasti práva. Jednak mezinárodní právo veřejné jako samostatný systém práva, dále mezinárodní právo soukromé, které je odvětvím práva vnitrostátního, a právo mezinárodního obchodu. Vymezené tři oblasti se od sebe odlišují, na druhé straně však existuje celá řada otázek, ve kterých jsou úzce propojeny. Na této myšlence je založena koncepce učebnice. Je určena studentům vysokých škol neprávnického zaměření, ale i dalším zájemcům z řad širší veřejnosti.Roku 2006 byla rektorem Soukromé vysoké školy ekonomické tato vysokoškolská učebnice oceněna čestným titulem prestižní publikace.
STÁHNOUT ČÍST
PDF Mezinárodní právo soukromé Evropské mezinárodní ě
Mezinárodní právo (veřejné) je soubor právních norem, které regulují vztahy mezi státy, jejich vztahy k mezinárodním organisacím a dalším subjektům mezinárodního práva, vzájemné vztahy mezinárodních organisací a některé vztahy jednotlivců ke státu. Ve vztahu k vnitrostátnímu právu se rozlišuje mezi . monistickým přístupem, kdy jsou závazky státu v ...
DOC Mezinárodní právo veřejné - seminární práce
Mezinárodní právo soukromé je vnitrostátní právní odvětví, které upravuje soukromoprávní vztahy s mezinárodním prvkem.Je to soubor právních norem, které dopadají na vztahy občanského, obchodního, rodinného a pracovního práva s mezinárodním prvkem a které také upravují postup soudů, jiných orgánů, účastníků a dalších osob, jakož i vztahy mezi nimi v ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY