Etika v ošetřovatelství eBook

Fatimma.cz Etika v ošetřovatelství Image

INFORMACE

Hledáte knihu Etika v ošetřovatelství? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 1995 a autorem je Jaroslava Fišerová? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 1995

NÁZEV SOUBORU: Etika v ošetřovatelství.pdf

VELIKOST SOUBORU: 6,77 MB

ISBN: 0

POPIS
Využití vědeckých objevů a technických vynálezů má i lidskou dimenzi, záleží na jejich uživatelích. Čím více moderní doba civilizovaného světa potřebuje sledovat etická hlediska vědeckotechnického pokroku, tím více se musí toto hledisko uplatňovat ve vztahu k lidem ohroženým, bezmocným, závislým a nesamostatným. Proto se ani vývoj lékařské vědy nemůže obejít bez etiky, bez pohledu na to, jak profesionální péče o nemocného dbá na jeho dobro a zájem a zda zajišťuje jeho prospěch.
STÁHNOUT ČÍST
Lékařská etika - WikiKnihovna
V současné době jediná učebnice etiky, která je svým zaměřením určena pouze studentům ošetřovatelství a zdravotním sestrám. Etika zdravotní sestry má řadu odlišností od etiky lékaře, které vyplývají z jejího poslání, kompetencí a měnícího se postavení ve zdravotnickém týmu.
Etika v ošetřovatelství by Kutnohorská Jana - Books on ...
Etika bývá definována v nejširším slova smyslu jako nauka a praxe o mravních neboli hodnotov ě orientovaných p řáních a jednání člov ěka. Představuje jedine čnou životní praxi, založenou na vlastních zkušenost ech. Jde tedy o v ědeckou disciplínu, jejímž objektem je mravnost, jejíž hodnoty
SOUVISEJÍCÍ KNIHY