Verejná správa 3/2007 eBook

Fatimma.cz Verejná správa 3/2007 Image

INFORMACE

Hledáte knihu Verejná správa 3/2007? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2007 a autorem je none? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2007

NÁZEV SOUBORU: Verejná správa 3/2007.pdf

VELIKOST SOUBORU: 2,14 MB

ISBN: 13370448

POPIS
* Zákon o dani z príjmov* Financovanie ZŠ, SŠ a školských zariadení* Pravidlá rozpočtového hospodárenia...
STÁHNOUT ČÍST
Katalog služeb krajského úřadu - Moravskoslezský kraj
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - sekcia Verejná správa. OBSAH. OZNÁMENIE Krajského úradu v Trenčíne o vydaní rozhodnutia č. 1 zo dňa 8. februára 2007, ktorým sa mení rozhodnutie Krajského úradu v Trenčíne č. 1 zo dňa 19. januára 2004 na zriadenie pracoviska Obvodného úradu v Trenčíne v meste Dubnica nad Váhom ...
Verejná správa | Martinus
Usmernenie č. 3/2007-U k zasielaniu Deklarácií D1 a hlásení o nezrovnalosti v rámci programu SAPARD Usmernenie č. 2/2007-U k postupu pri zadávaní rozpočtovej klasifikácie do ISUF a k použitiu kurzu pri účtovaní prevodu peňažných prostriedkov medzi účtami MF SR odboru platieb vedenými v mene SKK a
SOUVISEJÍCÍ KNIHY