Divertikulární nemoc tračníku eBook

Fatimma.cz Divertikulární nemoc tračníku Image

INFORMACE

Divertikulární nemoc tračníku je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Markéta A. Kazilová. Přečtěte si s námi knihu Divertikulární nemoc tračníku na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2007

NÁZEV SOUBORU: Divertikulární nemoc tračníku.pdf

VELIKOST SOUBORU: 3,96 MB

ISBN: 8024719160

POPIS
V monografii autor shrnuje své mnohaleté léčebné a výzkumné zkušenosti s touto chorobou. Kniha je určena všeobecným lékařům, chirurgům, internistům, gastroenterologům, radiologům a geriatrům. Čtenáři tak získají přehled o současné úrovni vědomostí o divertikulární nemoci tračníku, která se stala během posledního století v průmyslových zemích nejčastějším onemocněním stěny tlustého střeva. V teoretické části rozebírá autor globální epidemiologii choroby, podmíněnou změnami výživy a rostoucím průměrným věkem nemocných, vymezuje hranice této nemoci proti syndromu dráždivého tračníku, kolitidám a vrozeným odchylkám stěny tlustého střeva. Popisuje jednotlivá stadia postižení i možné komplikace tohoto onemocnění. Diagnosticko-terapeutická část se věnuje moderním vyšetřovacím metodám, užívaným při této chorobě, poskytuje podrobný rozbor konzervativní, intervenční a operační léčby s důrazem na rozhodování u náhlých příhod a septických komplikací. Z uvedených prognostických kritérií vyplývají intenzivní léčebné postupy u závažných stavů. Všechny doporučené výkony jsou podrobně popsány v diagnostické a léčebné rozhodování je znázorněno na klinických případech.
STÁHNOUT ČÍST
Divertikulární nemoc střevní - poradna, diagnózy ...
Divertikulární nemoc tračníku kniha od: ... Čtenáři tak získají přehled o současné úrovni vědomostí o divertikulární nemoci tračníku, která se stala během posledního století v pr ůmyslových zemích nejčastějším onemocněním stěny tlustého střeva. V teoretické části rozebírá autor globální epidemiologii ...
Divertikulární choroba tlustého střeva
Divertikulární nemoc tračníku - diagnostika a léčba. Od. Vlastimil Novák - 9. 3. 2012. Tento článek si klade za cíl seznámit čtenáře s diagnostikou a léčbou divertikulární nemoci tračníku. Protože značná část diagnostického algoritmu proběhne až v odborné ambulanci, jsou jednotlivé vyšetřovací metody pouze ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY