Novelizovaný Zákon o sociálnom poistení 26/2009 eBook

Fatimma.cz Novelizovaný Zákon o sociálnom poistení 26/2009 Image

INFORMACE

Novelizovaný Zákon o sociálnom poistení 26/2009 je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Novelizovaný Zákon o sociálnom poistení 26/2009 na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2009

NÁZEV SOUBORU: Novelizovaný Zákon o sociálnom poistení 26/2009.pdf

VELIKOST SOUBORU: 3,69 MB

ISBN: 0

POPIS
Zákon č. 461/2003 Z.z., o sociálnom poistení v znení Zákona č. 551/2003 Z.z., Zákona č. 600/2003 Z.z., Zákona č. 5/2004 Z.z., Zákona č. 43/2004 Z.z., Zákona č. 186/2004 Z.z., Zákona č. 365/2004 Z.z., Zákona č. 391/2004 Z.z., Zákona č. 439/2004 Z.z., Zákona č. 523/2004 Z.z., Zákona č. 721/2004 Z.z., Zákona č. 82/2005 Z.z., ...
STÁHNOUT ČÍST
Ekonomické právne informácie - Zákon o sociálnom poistení
Pôvodné znenie zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení z 30. októbra 2003: Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Zbierka zákonov 2003, čiastka 200 . Príloha č. 1 (rtf) - Zoznam chorôb z povolania Príloha č. 2 (rtf) - Choroby a stavy, ktoré si vyžadujú osobitnú starostlivosť
Kniha: Novelizovaný Zákon o sociálnom poistení 26/2009 ...
Zákon č. 9/2010 Z. z. - Zákon o sťažnostiach. Základné ustanovenia § 1 (1) Tento zákon upravuje postup pri podávaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických osôb alebo právnických osôb. (2) Na účely tohto zákona je a) vybavovaním sťažnosti prijímanie, evidencia, prešetrovanie a vybavenie sťažnosti, b) vybavením sťažnosti vrátenie, odloženie ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY