Nájemní smlouva eBook

Fatimma.cz Nájemní smlouva Image

INFORMACE

Nájemní smlouva je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Pavla Schödelbauerová. Přečtěte si s námi knihu Nájemní smlouva na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: none

NÁZEV SOUBORU: Nájemní smlouva.pdf

VELIKOST SOUBORU: 9,51 MB

ISBN: 9788072018901

POPIS
Autoři zpracovali pro praktické využití podrobný komentář k jednotlivým ustanovením občanského zákoníku, která upravují nájemní smlouvu obecně a nájem bytu, doplněný vybranou důležitou judikaturou. U každého ustanovení je zároveň komentář k právní úpravě dané problematiky v novém občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) účinném od 1. 1. 2014. Platná právní úprava občanskoprávních vztahů se bude používat na všechny případy vzniklé do doby nabytí účinnosti nového občanského zákoníku, samozřejmě pokud si strany nedohodnou, že již využijí novou občanskoprávní úpravu. Tyto dohody však nelze v praxi moc předpokládat s ohledem na zcela nové a daleko širší pojetí nové úpravy. Výše uvedená situace naznačuje, že předkládaný podrobný komentář k platné úpravě nájmu obecně a nájmu bytu bude v teorii i soudní praxi dobrým pomocníkem ještě řadu let a navíc získá čtenář pro srovnání představu, jak jsou konkrétní vztahy v této oblasti upraveny od 1. 1. 2014.
STÁHNOUT ČÍST
Dokumenty ODK - Ministerstvo vnitra České republiky
Nájemní smlouva vzor ke stažení. Vzor nájmení smlouvy k pronájmu bytu.
Vzory smluv, dokumenty ke stažení - Vzory smluv ke stažení ...
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání 2020 - aktuální úplné znění zákonů, aktualizované každý měsíc. Ucelený seznam právních norem (nejen) pro účetní a podnikatele. Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY