Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, komentář s judikaturou eBook

Fatimma.cz Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, komentář s judikaturou Image

INFORMACE

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, komentář s judikaturou je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Jiří Herczeg. Přečtěte si s námi knihu Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, komentář s judikaturou na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2013

NÁZEV SOUBORU: Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, komentář s judikaturou.pdf

VELIKOST SOUBORU: 4,62 MB

ISBN: 9788087576434

POPIS
Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim přináší právnickým osobám novou, dosud neznámou formu odpovědnost, a to odpovědnost trestní. Publikace obsahuje komentář jednotlivých ustanovení hmotněprávní i procesní části nového zákona a výběr související judikatury. Ve druhém, aktualizovaném a přepracovaném vydání autoři reagovali na podněty teoretické fronty i aplikační praxe, prohloubili výklad základních institutů a doplnili aktuální judikaturu. Publikace je určena zejména soudcům, přísedícím, státním zástupcům, policistům, kriminalistům, advokátům, firemním právníkům i ostatním pracovníků právní praxe. Podává informace i pro širší okruh zájemců o otázky trestního práva a trestního řízení.
STÁHNOUT ČÍST
Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení ...
Předmětem nabízené recenze je tedy komentář k zákonu o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (dále i „ZTOPO") zachycující právní stav k 31. 12. 2017, popř. k datům pozdějším, včetně odpovídající judikatury národní a judikatury evropské.
PDF Aplikace § 8 odst. 5 zákona o trestní odpovědnosti ...
Ukázka z knihy Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim - Komentář, 2. vydání, Wolters Kluwer ČR, a. s., 2018; 272 stran, váz., ISBN 978-80-7552-965-7, kterou lze zakoupit ve vydavatelství Wolters Kluwer. ©
SOUVISEJÍCÍ KNIHY