Vlastnícka správa spoločnosti eBook

Fatimma.cz Vlastnícka správa spoločnosti Image

INFORMACE

Vlastnícka správa spoločnosti je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor František Okruhlica. Přečtěte si s námi knihu Vlastnícka správa spoločnosti na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2013

NÁZEV SOUBORU: Vlastnícka správa spoločnosti.pdf

VELIKOST SOUBORU: 7,31 MB

ISBN: 9788080786038

POPIS
Ide o prvú monografiu v Slovenskej republike, ktorá ucelene vysvetľuje teoretické základy správy spoločnosti, a pritom poukazuje na príčiny pozitívnych a negatívnych javov, s ktorými sa čitateľ stretáva v hospodárskej praxi. Cieľom monografie je podať komplexný, systematický a všestranný pohľad na problematiku správy spoločnosti v kontexte svetovej a domácej teórie a praxe. Osobitnú pozornosť autor venuje oblasti formovania inštitúcií, riadeniu podnikateľských rizík spojených s vlastníckou kontrolou činnosti manažmentu prostredníctvom správnych orgánov a uvádza konkrétne príklady zlyhaní správy spoločnosti. Monografia poskytuje súhrn poznatkov s odporúčaniami pre širokú odbornú verejnosť v hospodárskej praxi. Je určená predovšetkým vlastníkom podnikov a veľkých spoločností, ako aj členom správnych orgánov a vrcholovému manažmentu.
STÁHNOUT ČÍST
Vlastnícka správa spoločnosti - František Okruhlica - za 3 ...
Ide o prvú monografiu v Slovenskej republike, ktorá ucelene vysvetľuje teoretické základy správy spoločnosti, a pritom poukazuje na príčiny pozitívnych a negatívnych javov, s ktorými sa čitateľ stretáva v hospodárskej praxi
Vlastnícka správa spoločnosti | KNIHCENTRUM.sk
Deloitte Audit s.r.o. Správa o transparentnosti 03 Právna, vlastnícka štruktúra a štruktúra riadenia a spravovania spoločnosti Právna forma a vlastníctvo Deloitte Audit s.r.o. je spoločnosť s ručením obmedzeným, založená podľa slovenského právneho
SOUVISEJÍCÍ KNIHY