Základy anatomie eBook

Fatimma.cz Základy anatomie Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Základy anatomie! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Základy anatomie a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2017

NÁZEV SOUBORU: Základy anatomie.pdf

VELIKOST SOUBORU: 9,53 MB

ISBN: 8072548867

POPIS
Masáž a hydroterapie patří mez historicky nejstarší formy fyzikální léčby. Masér je proto vždy zdravotnický pracovník, i když pracovník sui generis, a neobejde se bez základních poznatků o stavbě a funkci lidského těla. Teprve jejich osvojení mu totiž umožní plně pochopit indikace i kontraindikace, přínos i úskalí tohoto typu terapie. Publikace je učebnicí, kterou ocení i čtenáři bez detailních znalostí z oblasti somatologie nebo biologie člověka. Studium textu však klade vyšší nároky na prostorovou představivost a paměť, a to přes veškerou snahu o redukci odborných pojmů. Autor věnuje značnou pozornost funkční anatomii pohybového systému a řízení hybnosti. Naopak zkrácena je pasáž o orgánové anatomii. Důraz je kladen na morfologii, ale čtenář získá také nezbytné informace z oblasti mikroskopické a submikroskopické anatomie. Výsledkem je komplexní výklad dovolující bezezbytku porozumět podstatě patologických změn v organismu, mechanismu léčebných zásahů i soudobému výkladu fyzioterapeutických postupů. Prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc. je vedoucím Pracoviště funkční anatomie Univerzity Karlovy v Praze, Fakulty tělesné výchovy a sportu a 2. lékařské fakulty. Publikoval přes 200 vědeckých prací a učebních textu. Hlavním předmětem jeho zájmu je vývoj pohybového systému, aplikace morfologie v klinické praxi, kineziologie a nově budovaný obor nipioanatomie (anatomie dětského věku).
STÁHNOUT ČÍST
Základy klinické anatomie pohybového aparátu - Jan ...
Základy anatomie 4 knihy dohromady za výhodnou cenu 1 489 Kč Pole ušetříte zobrazuje úsporu oproti maloobchodním cenám (MOC) všech uvedených titulů stanovených nakladatelem, za kterou knihy prodávají obvykle česká kamenná knihkupectví.
Základy anatomie pohybového ústrojí | Fakulta sportovních ...
Základy anatomie IV. Soustava močová - organa urinaria, organa uropoetica. Při rozkladu - katabolismu živin vznikají v těle odpadní a často také velmi toxické látky. Jsou to především metabolity obsahující dusík (močovina, kyselina močová a kreatinin) a látky kyselého charakteru (např.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY