Počítačom podporované systémy v strojárstve eBook

Fatimma.cz Počítačom podporované systémy v strojárstve Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Počítačom podporované systémy v strojárstve! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Počítačom podporované systémy v strojárstve a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2002

NÁZEV SOUBORU: Počítačom podporované systémy v strojárstve.pdf

VELIKOST SOUBORU: 1,19 MB

ISBN: 8071009482

POPIS
Publikácia Počítačom podporované systémy v strojárstve sa zaoberá počítačovou podporou v strojárskej výrobe, od vývojovo-návrhových a plánovacích etáp až po technologicko-realizačné etapy. Jednotlivé kapitoly popisujú nasledovné oblasti počítačovej podpory - návrh súčiastky (CAD), návrh technologickej dokumentácie (CAPP, CAD/CAM), technologické projektovanie, výroba (CAM, CAPE), plánovanie a riadenie výroby (PPS), riadenie kvality (CAQ). Pozornosť je venovaná aj problémom integrácie CA systémom, ich začleneniu do informačných systémov v podniku, metódam spravovania a riadenia výrobnej dokumentácie (PDM) ako i vplyvom nových informačných technológií na rozvoj CA systémov.Kniha je sumarizáciou teoretických a praktických poznatkov autorov s CA systémami. Cieľom nebolo popísať exitujúce konkrétne CA systémy, s ktorými je možné sa stretnúť na školách a v podnikoch, ale poskytnúť čitateľovi ucelený pohľad na problematiku CA systémov a na používané metódy a techniky v CA systémoch. Hlavný dôraz je daný na použité metodológie, metódy a princípy v jednotlivých oblastiach počítačovej podpory v strojárstve...
STÁHNOUT ČÍST
Vyučbový program. Počítačom podporované systémy v ...
Vyberte si z knih od autora Alexander Janáč na Martinus.cz. Čtenářské recenze Poštovné nad 999 Kč zdarma Slevy na bestsellery 25 %
CAE II - FVTM - UJEP - Studentino.cz
POČÍTAČOM PODPOROVANÉ SYSTÉMY V STROJÁRSTVE ISSN 1335-3926 : CAPP Journal je vedecko-odborný časopis venovaný predovšetkým počítačom podporovanému navrhovaniu technologických postupov, a ďalším oblastiam, ktoré priamo súvisía s touto problematikou (modelovanie súčiastok a vedomostí, reprezentačné schémy vedomostí ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY