Bibliografia biblických vied slovenskej a českej proveniencie (1989 – 2013) eBook

Fatimma.cz Bibliografia biblických vied slovenskej a českej proveniencie (1989 – 2013) Image

INFORMACE

Hledáte knihu Bibliografia biblických vied slovenskej a českej proveniencie (1989 – 2013)? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2014 a autorem je Blažej Štrba? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2014

NÁZEV SOUBORU: Bibliografia biblických vied slovenskej a českej proveniencie (1989 – 2013).pdf

VELIKOST SOUBORU: 1,59 MB

ISBN: 9788097179274

POPIS
Bibliografia biblických vied slovenskej i českej proveniencie (BBVSČP) je špecificky zameraný a podrobne spracovaný bibliografický manuál. Prezentuje zozbieranú a roztriedenú bibliografiu biblických vied predovšetkým za obdobie od 1989 – 2013. Manuál tvorí faktografický prehľad 25 rokov tvorby v biblických vedách, ako sú interpretácia Písma, biblická teológia a lingvistika, archeológia a dejiny starovekého Blízkeho východu a pod.. BBVSČP zahŕňa viac ako 2300 bibliografických odkazov, viac ako 800 slovenských aj českých autorov. Obsahovo prezentuje tú dostupnú vedeckú i široko populárnu literatúru (v tlačenej alebo elektronickej podobe), primárne zameranú na biblický text.BBVSČP je súčasne malou pripomienkou na 10. výročie periodika Studia Biblica Slovaca (StBiSl). Preto sa v zozname BBVSČP objavujú všetky príspevky ako aj odkazy na recenzie, vydané v StBiSl. Veľká väčšina bibliografických vstupov má priložené kľúčové slová, ktoré bližšie charakterizujú daný vstup. Bibliografia je obohatená aj o množstvo nepublikovaných prác – diplomových, licenciátnych, dizertačných, prípadne habilitačných, zameraných na biblické vedy, ktoré boli obhájené zväčša na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, prípadne aj na iných fakultách vybraných domácich a zahraničných univerzít. V úvodnej časti možno nájasť stručné profesné životopisy biblistov a pisateľsky aktívnych učencov, ktorí zomreli po roku 1989. BBVSČP pozostáva z piatich častí a záveru. Prvá a najpodstatnejšia časť predstavuje triedenú bibliografiu, ktorá obsahuje 2310 vstupov. Literatúra je rozdelená do dvanástich základných kategórií, z ktorých desať má ďalšie podkategórie. Fundamentálne kategórie, napr. Exegéza, či Biblická teológia, ktoré obsahujú takmer 1600 bibliografických vstupov, majú okrem podkategórií aj podrobnejšie delenie. Druhá časť bibliografického manuálu predkladá transliterácie z biblických jazykov hebrejčiny a gréčtiny – zaužívané v odborných vedeckých kruhoch.Tretia časť tvorí zoznam použitých skratiek, ktoré sa vyskytli v periodiku od roku jeho vzniku. Štvrtú časť bibliografického manuálu tvorí päť cenných registrov, vďaka ktorým je množstvo zozbieraného a predmetovo roztriedeného materiálu prehľadné a kontrolovateľné, a to podľa autorov, tém – kľúčových slov, termínov v pôvodných jazykoch, biblických odkazov a nebiblickej literatúry. Piata časť tohto odborno-vedeckého manuálu predstavuje bibliografický štýl periodika StBiSl. Záver ponúka niekoľko impulzov, ktoré vychádzajú z vykonaného bibliografického výskumu. Nasleduje zoznam použitej literatúry a podrobný obsah celého manuálu.
STÁHNOUT ČÍST
Slovenský národopis 1953-2002: Bibliografia | Ústav ...
V roku 1938 sa habilitoval (ako súkromný docent) na dejiny českej a slovenskej literatúry Milan Pišút a na dejiny slovenskej literatúry Andrej Mráz. S osobnosťami A. Mráza a M. Pišúta sa spája definitívny prelom k sústavnému štúdiu slovenského jazyka, literatúry a histórie, pričom najmä Milan Pišút trvalo udržiaval ...
Vznik Slovenskej republiky - www.nbs.sk
Zdroj materiálov publikovaných na tejto stránke: www.blazejstrba.eu Aktivity Oznamy Podporte nás Miništranti Sväté omše
SOUVISEJÍCÍ KNIHY