Aurelius Augustinus - Říman, člověk, světec (Rozpravy a listy) eBook

Fatimma.cz Aurelius Augustinus - Říman, člověk, světec (Rozpravy a listy) Image

INFORMACE

Hledáte knihu Aurelius Augustinus - Říman, člověk, světec (Rozpravy a listy)? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2000 a autorem je Radislav Hošek? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2000

NÁZEV SOUBORU: Aurelius Augustinus - Říman, člověk, světec (Rozpravy a listy).pdf

VELIKOST SOUBORU: 4,67 MB

ISBN: 80 70212667

POPIS
SOUBOR ROZPRAV A KORESPONDENCE SVATÉHO AUGUSTINA V překladu a s úvodní studií profesora Radislava Hoška dostává zde čtenář do rukou soubor dosud nepřeložených rozprav a korespondence největšího myslitele křesťanského starověku -- svatého Augustina. Cílem pořadatele a zároveň překladatele je ukázat složitou osobnost Augustinovu co možná nejkomplexněji, a to jako filosofa, teologa, moralistu i církevního představitele. Proto zde najdeme jak úvahy o svobodě vůle, o roli milosti či o manželství, tak polemiky proti těm, kdo tehdy pravověrnost křesťanů ohrožovali -- tedy donatistům -- či proti mohutnému proudu mimokřesťanskému -- manicheismu -- jenž tehdy byl nejvážnějším konkurentem Kristova učení a ke kterému se sám Augustin v mládí hlásil.
STÁHNOUT ČÍST
PDF Aurelius Augustinus - osoba a dielo filozofa, západného ...
Aurelius Augustinus. Říman, člověk, světec: Aurelius Augustinus: 90% Ben Hur: Ben Hur: Lewis Wallace: 87% Beránek Boží: O Bogočelovestv (čast 1) Sergej N. Bulgakov - Bhagavadgíta a Pavlovy dopisy: Rudolf Steiner: 100% Bible: τὰ βιβλíα: Autor neznámý: 80% Biblické příběhy: Biblické příběhy: Slavomír Ravik
Aurelius Augustinus citát - „V nevyhnutných veciach ...
2000 knižní monografií Aurelius Augustinus, Říman - člověk - světec (Pra ha, Vyšehrad). Následující habilitační práce o Aristofanovi vyšla jako monografie (Lido vost a lidové motivy и Aristofana, Opera FFBU, Brno 1962), na jejím zákla dě byl Radislav Hošek jmenován v roce 1962 docentem, v roce 1965 - za
SOUVISEJÍCÍ KNIHY