Účetnictví (nejen) pro střední školy 2 eBook

Fatimma.cz Účetnictví (nejen) pro střední školy 2 Image

INFORMACE

Hledáte knihu Účetnictví (nejen) pro střední školy 2? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2018 a autorem je Daniela Šlézarová? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2018

NÁZEV SOUBORU: Účetnictví (nejen) pro střední školy 2.pdf

VELIKOST SOUBORU: 4,81 MB

ISBN: 9893505989350

POPIS
Učebnice Účetnictví (nejen) pro střední školy poskytuje ucelený pohled na účetní problematiku. Ve dvou na sebe navazujících dílech obeznamuje žáky středních škol, studenty vyšších odborných a vysokých škol, ale i ostatní zájemce o tuto problematiku se základy účetnictví. Nezbytné penzum teorie, spojené s odkazy na hospodářskou legislativu a účetní předpisy, doplňuje množství vzorových příkladů, prostřednictvím kterých se čtenář dobře obeznámí s probíraným učivem. Nabyté znalosti účetních případů si pak může ověřit při své samostatné činnosti - vypracováním tematických cvičení.Cílem učebnice je seznámit studenty se základními principy účtování a pochopení bilančního systému, strukturou a zásadami sestavení počáteční i konečné rozvahy, s účtováním v jednotlivých účtových třídách a správným použitím účtů jednotlivých účtových skupin. Prostřednictvím této učebnice ve spojení s výkladem vyučujícího by měli být studenti schopni zaúčtovat jednoduché, ale i složitější hospodářské případy.Vzorové příklady i cvičení jsou směřovány do běžné hospodářské a účetní praxe - zejména tedy do podnikatelské činnosti živnostníků. 2. díl navazuje na díl první problematikou zásob a jejich účtováním. Následuje kapitola věnují-cí se dlouhodobému majetku - jeho formám, způsobům nabytí, aktivaci, odpisování a likvi-daci. Třetí tematický celek je zaměřen na oblast účtování krátkodobého finančního majetku a krátkodobých bankovních úvěrů. Další kapitoly se pak věnují vztahům z obchodního styku - závazkům a pohledávkám, nákladům, výnosům a rezervám podniku, problematice účtování kapitálových účtů a dlouhodobých závazků.
STÁHNOUT ČÍST
Účetnictví (nejen) pro střední školy 2 - Praktické ...
Úvodní stránka Učebnice Středoškolská výuka Účetnictví Účetnictví (nejen) pro střední školy 2 - Praktické příklady Učebnice Předškolní výuka
Účetnictví nejen pro střední školy 1: Praktické příklady ...
Učebnice Účetnictví (nejen) pro střední školy poskytuje ucelený pohled na účetní problematiku. Ve dvou na sebe navazujících dílech seznamuje žáky středních škol, studenty vyšších odborných a vysokých škol, ale i ostatní zájemce o tuto problematiku se základy účetnictví.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY