Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach trestných eBook

Fatimma.cz Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach trestných Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach trestných! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach trestných a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2018

NÁZEV SOUBORU: Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach trestných.pdf

VELIKOST SOUBORU: 1,32 MB

ISBN: 9788081687761

POPIS
Rozhodovacia činnosť Súdneho dvora Európskej únie (do roku 2009 Súdneho dvora Európskych spoločenstiev) v trestných veciach sa týka mimoriadne náročných právnych otázok. Spravidla ide o riešenie trestnoprávnych záležitostí s cezhraničným rozmerom, ktoré sú nevyhnutné pre vnútroštátne orgány. No otázky položené Súdnemu dvoru Európskej únie nemajú vecnú povahu a netýkajú sa merita veci, ale týkajú sa právnej stránky veci (hmotnej alebo procesnej). Teda ak vnútroštátny súd ktoréhokoľvek členského štátu Európskej únie, napríklad ústavný alebo najvyšší, narazí na polemickú otázku súvisiacu s normami trestného práva na úrovni Európskej únie pri aplikácii vnútroštátneho trestného práva, môže prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru Európskej únie otázku/otázky, čím ho požiada o „právnu pomoc“.Publikácia je súborným dielom aktuálnej judikatúry Súdneho dvora Európskej únie v trestných veciach. Je adresovaná aplikačnej praxi v oblasti trestného práva – advokátom, sudcom, prokurátorom a príslušníkom Policajného zboru. Cenné poznatky v nej nájdu taktiež akademici zaoberajúci sa trestným právom, ako aj študenti doktorandského štúdia v odbore Trestné právo.
STÁHNOUT ČÍST
Kniha Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach trestných ...
Kniha Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach trestných iba za 15,35 € v internetovom kníhkupectve KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o.
Judikatúra - pravnickaliteratura.sk
Judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach trestných Autor: Libor Klimek Rozhodovacia činnosť Súdneho dvora Európskej únie (do roku 2009 Súdneho dvora Európskych spoločenstiev) v trestných veciach sa týka mimoriadne náročných právnych otázok.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY