Komunikácia v ošetrovateľstve eBook

Fatimma.cz Komunikácia v ošetrovateľstve Image

INFORMACE

Komunikácia v ošetrovateľstve je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Jarmila Kristová. Přečtěte si s námi knihu Komunikácia v ošetrovateľstve na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2009

NÁZEV SOUBORU: Komunikácia v ošetrovateľstve.pdf

VELIKOST SOUBORU: 6,94 MB

ISBN: 9788080631604

POPIS
STÁHNOUT ČÍST
Komunikácia v ošetrovateľstve - knihy.cz
Komunikácia v ošetrovateľstve | Pacient spravidla nemá problémy s komunikáciou, pretože jeho komunikačný štýl sa zásadné nelíši od toho, čo si osvojil a používal pred chorobou. Sestra však v prístupe k pacientovi nevystačí s komunikačnými spôsobmi používanými vo vlastnom osobnom živote.
Komunikácia v ošetrovateľstve - Jarmila Kristová | Knihy ...
HODNOTIACE A MERACIE NÁSTROJE V ŠPECIÁLNEJ CHIRURGII Podľa Vyhlášky MZ SR 364/2005 Z. z. §1 odsek d) (dostupné na www.mzsr.sk) posudzovacou stupnicou v ošetrovateľstve sa rozumie ukazovatele, ktoré sa používajú pri hodnotení zmien v zdravotnom stave osoby, pričom zmeny možno merať priamo alebo nepriamo a hodnotenie sa väčšinou vykonáva číselným súčtom.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY