Judikatúra vo veciach náhrady škody v pracovnom práve eBook

Fatimma.cz Judikatúra vo veciach náhrady škody v pracovnom práve Image

INFORMACE

Judikatúra vo veciach náhrady škody v pracovnom práve je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Katarína Balážová. Přečtěte si s námi knihu Judikatúra vo veciach náhrady škody v pracovnom práve na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2016

NÁZEV SOUBORU: Judikatúra vo veciach náhrady škody v pracovnom práve.pdf

VELIKOST SOUBORU: 9,28 MB

ISBN: 9788081684265

POPIS
Zodpovednosť za škodu v pracovnoprávnych vzťahoch je špecifickým vzťahom medzi zamestnávateľom a zamestnancom, ktorý vzniká ako dôsledok narušenia majetkovej alebo osobnej sféry zamestnanca alebo majetkovej sféry zamestnávateľa. Rozsudky, uznesenia a stanoviská súdov, týkajúce sa zodpovednosti za škodu v pracovnoprávnych vzťahoch, majú nezastupiteľné miesto v právnej praxi, a to najmä z dôvodu rozmanitosti situácií, ktoré môžu založiť vznik zodpovednosti za škodu zamestnávateľa a zamestnanca. Skutkové okolnosti, ktoré môžeme označiť za právne relevantnú škodovú udalosť, sú často nejednoznačné, resp. umožňujú rôzny výklad, a práve judikatúra napomáha určiť, či došlo k naplneniu predpokladov zakladajúcich nárok na náhradu škody v tej-ktorej situácii. Zbierka judikatúry vo veciach zodpovednosti za škodu v pracovnoprávnych vzťahoch predstavuje prvý komplexný súhrn judikatúry slovenských a českých súdov v období do 31. decembra 2015. Autori usporiadali zozbierané rozhodnutia v súlade so systematikou členenia zodpovednosti za škodu v Zákonníku práce, čím ponúkajú čitateľom prehľadnú a ucelenú zbierku. Vzhľadom na existujúce rozdiely medzi pracovnoprávnou úpravou Slovenskej a Českej republiky, ako aj na legislatívny vývoj a historické zmeny jednotlivých ustanovení Zákonníka práce, autori zjednodušili čitateľom orientáciu v judikátoch prostredníctvom odkazov na ustanovenia slovenského Zákonníka práce platného ku dňu vydania zbierky. Zbierka judikatúry vo veciach zodpovednosti za škodu v pracovnoprávnych vzťahoch je spôsobom spracovania, komplexnosťou a prehľadnosťou obsahu nenahraditeľnou pomôckou a cenným zdrojom informácií nielen pre právnickú obec, ale aj pre širokú verejnosť.
STÁHNOUT ČÍST
Judikatúra vo veciach náhrady škody v pracovnom práve ...
Knihy Učebnice, odborná literatura Společenské, humanitní vědy Právo, politologie, sociologie Judikatúra vo veciach náhrady škody v pracovnom práve. Judikatúra vo veciach náhrady škody v pracovnom práve. Andrej Poruban, Peter Kotira, Alexandra Čapkovičov ...
Judikatúra vo veciach Obchodného zákonníka levně, cena 849 ...
Judikatúra vo veciach náhrady škody v pracovnom práve Andrej Poruban, Peter Kotira, Alexandra Čapkovičová, Katarína Balážová 11,50 € Ušetríte 9,20 € (44%)
SOUVISEJÍCÍ KNIHY