Organizácia súdov a prokuratúry SR eBook

Fatimma.cz Organizácia súdov a prokuratúry SR Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Organizácia súdov a prokuratúry SR! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Organizácia súdov a prokuratúry SR a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2017

NÁZEV SOUBORU: Organizácia súdov a prokuratúry SR.pdf

VELIKOST SOUBORU: 10,87 MB

ISBN: 9788073806477

POPIS
Ochrana práva. Základná myšlienka ktoréhokoľvek člena našej spoločnosti v prípade, ak sa ocitne v stave ohrozenia, alebo porušenia svojho práva, či akejkoľvek inej právnej pozície. Čo však musí každý z nás podstúpiť a absolvovať pri snahe o nápravu právne nesúladného stavu? Aké subjekty vstupujú do procesu ochrany práv? Čo má spoločné právny poriadok, štát, štátne orgány a pozícia jednotlivca ako základného stavebného kameňa dnešnej spoločnosti? Učebnica podáva ucelený výklad o orgánoch, ktoré svoju zákonnú pôsobnosť smerujú k ochrane práv, ktoré právny poriadok adresuje ich nositeľom. Proces ochrany práva môže mať rôzny charakter. V množine orgánov ochrany práva nadobúdajú významnú úlohu predovšetkým súdy v celom rozsahu aktuálnej sústavy súdov v podmienkach Slovenskej republiky – počnúc okresnými súdmi, krajskými súdmi, Najvyšším súdom Slovenskej republiky, či Špecializovaným trestným súdom. Je logické, že nie je možné zabúdať taktiež na postavenie, štruktúru, fungovanie a úlohy Ústavného súdu Slovenskej republiky.
STÁHNOUT ČÍST
Sústava súdov Slovenskej republiky - Wikipédia
Organizácia súdov a prokuratúry SR - Štruktúra, postavenie a úlohy orgánov ochrany práva ... orgánov ochrany práva nadobúdajú významnú úlohu predovšetkým súdy v celom rozsahu aktuálnej sústavy súdov v podmienkach Slovenskej republiky - počnúc okresnými súdmi, krajskými súdmi, Najvyšším súdom Slovenskej republiky ...
Organizácia súdov a prokuratúry SR - Čollák Jaroslav ...
Postavenie prokuratúry. ... a územné obvody krajských a okresných prokuratúr sa zhodujú so sídlami a územnými obvodmi príslušných súdov. Pôsobnosť prokuratúry. ... Ústava SR neobmedzuje pôsobnosť prokuratúry len na presadzovanie záujmov štátu, či na pôsobnosť v trestnej oblasti. ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY