Lízing v praxi eBook

Fatimma.cz Lízing v praxi Image

INFORMACE

Lízing v praxi je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Michaela Barčáková. Přečtěte si s námi knihu Lízing v praxi na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2013

NÁZEV SOUBORU: Lízing v praxi.pdf

VELIKOST SOUBORU: 2,72 MB

ISBN: 9788080786663

POPIS
Publikácia poskytuje komplexne spracovanú problematiku prenájmu (lízingu) v podmienkach SR v účtovníctve nájomcu i prenajímateľa, účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva. Pojem prenájom (lízing) je vymedzený z právneho, účtovného i daňového hľadiska, doplnený o pohľad IFRS. Pre lepšie pochopenie rozdielov medzi operatívnym a finančným prenájmom je v publikácii uvedené účtovné zobrazenie obidvoch typov prenájmov na praktickom príklade s rovnakými vstupnými údajmi a ich porovnanie. Komplexne je spracovaný lízingový obchod pri obstaraní automobilu formou finančného prenájmu od uzavretia zmluvy a potrebných dokladov cez účtovné zobrazenie obstarania predmetu prenájmu (lízingu), jednotlivých splátok počas roka až po časové rozlíšenie na konci účtovného obdobia a výpočet krátkodobej a dlhodobej časti záväzku/pohľadávky na účely vykazovania z pohľadu nájomcu i prenajímateľa. Uvedené sú výpočty účtovných i daňových odpisov a ich vplyv na základ dane z príjmov i na odloženú daň z príjmov. Čitateľ nájde v publikácii aj problematiku predčasného ukončenia finančného prenájmu (z dôvodu postúpenia lizingovej zmluvy na nového nájomcu, totálnej škody alebo insolventnosti nájomcu), riešenú z účtovného i daňového hľadiska.
STÁHNOUT ČÍST
Lízing v praxi operatívny a finančný prenájom | Knihy.ABZ.cz
V zákone o DPH sa neuvádza pojem „lízing". V súvislosti s obsahom pojmu „lízing" z hľadiska DPH dochádza k opakovanému dodávaniu služby a následne k dodaniu tovaru. Za dodanie služby, ktorá je predmetom DPH, sa okrem iného považuje podľa § 9 ods. 1 písm.b) zákona č. 222/2004 Z. z.o DPH v znení neskorších predpisov aj poskytnutie práva užívať hmotný majetok.
Účtovanie v praxi- Články o účtovníctve
Kniha: Lízing v praxi (Renáta Stanley a Michaela Barčáková). Nakupujte knihy online vo vašom obľúbenom kníhkupectve Martinus!
SOUVISEJÍCÍ KNIHY