Letecké právne normy a ochrana civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania eBook

Fatimma.cz Letecké právne normy a ochrana civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania Image

INFORMACE

Hledáte knihu Letecké právne normy a ochrana civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2013 a autorem je Alena Novák Sedláčková? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2013

NÁZEV SOUBORU: Letecké právne normy a ochrana civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania.pdf

VELIKOST SOUBORU: 4,57 MB

ISBN: 9788055407951

POPIS
Táto publikácia je spracovaná pre potreby predmetu Letecké právne normy a študentom by mala pomôcť orientovať sa v problematike základov leteckého práva, kde systematicky postupne vysvetľuje študentom základné teoretické princípy uplatňované v oblasti právnych noriem, ich charakter, systém aplikácie a spôsob využitia v leteckom práve, ako aj sa podrobnejšie venuje práve oblasti právnych noriem na ochranu civilného letectva, boja s leteckým terorizmom a ich aplikáciou v praxi. Odborné kruhy niekedy považujú letecké právo za nutné zlo, ktoré je potrebné ako reakcia na nový technický rozvoj ako aj socioekonomické zmeny hlavne v Európe. Nie všetci účastníci civilného letectva, dokonca ani nie všetky osoby činné v letectve si uvedomujú, že právna úprava v tejto oblasti je základom pre ďalší rozvoj civilného letectva.
STÁHNOUT ČÍST
Národné letecké predpisy "L" (na základe štandardov ICAO ...
Na ochrane civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania (ďalej len „bezpečnostná ochrana") s ministerstvom spolupracuje najmä ministerstvo obrany, ministerstvo vnútra a Policajný zbor. Za vytvorenie systému opatrení na bezpečnostnú ochranu a ich súlad s medzinárodnými zmluvami zodpovedá ministerstvo.
Letecké právne normy a ochrana civilného letectva pred ...
• ochrana civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania Základná úloha: • bezpe čnos ť cestujúcich, posádky, pozemného personálu a verejnosti pred činmi protiprávneho zasahovania CIELE A ÚLOHY 3 Zodpovednos ť: • ministerstvo: organizuje, vypracováva plány, zavádza postupy zaru čujúce
SOUVISEJÍCÍ KNIHY